Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-08-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri -Dyshemet lundruese -Pjesa 2 : Metodat e provës
English
Published 
2015-09-21 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë e sharruar - Metoda për vlerësimin e ngurtësimit
English
Published 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Metoda prove të një saktësie jo të lartë për disa veti mekanike (CEN/TS 14966 : 2005)
English
Withdrawn 
2012-08-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret që zbatohen në proçedurat me ajër të ngrohtë si metodë kuruese kuruese kurndër organizmave që ushqehen me dru
English
Published 
2014-06-17 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit parandalues kundër kërpurdhave që shkaktojnë njolla dhe atyre të mykut në lëndën e sapo sharuar -Prova në terren
English
Withdrawn 
2012-08-21 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i qëndrueshmërisë natyrore të drurit masiv ndaj këpurdhave që ushqehen me dru, metodat e provës -Part 1 : Basidiomicetet
English
Published 
2012-08-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi I qëndrueshmërisë natyrore të drurit masiv ndaj këpurdhave që ushqehen me dru, metodat e provës -Part 2 : Mikroorganizmat e kalbjes së butë
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës -Pjesa 1 : Druri i depozituar në shesh mbas trajtimit dhe produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 3 (jo të mbuluar, jo në kontakt me terrenin) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Përcaktimi i irimeve në mjedis nga druri i trajtuar me mbrojtës Pjesa 2 : Produktet prej druri të ekspozuara në klasën e përdorimit 4 ose 5 (në kontakt me terenin, ujin e ëmbël osë të kripur) -Metoda laboratorike
English
Published 
2014-06-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Dru i modifikuar termikisht -Përcaktime dhe karakteristikat
English
Withdrawn 
2014-06-17 
33 
31 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e performancës në reagimin ndaj zjarrit -Klasat e produkteve me bazë druri të trajtuar me mbrojtës ndaj zjarrit për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm
English
Published 
2012-08-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kompesato -Klasifikimi sipas pamjes së sipërfaqes -jesa 4 : Parametrat e aftësisë për lustrim, udhëzues
English
Withdrawn 
2014-06-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomicete -ve shkatërruese të drurit -Aplikimi me anë të trajtimit sipërfaqësor
English
Draft 
2024-05-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe e produkteve me bazë druri - Vlerësimi i efektivitetit të solucioneve këpurdhëvrasëse për të parandaluar rritjen në dru të Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Metoda laboratorike
English
Draft 
2024-05-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Shkallë - Pjesa 4: Shkallë teke ose të shumëfishta të lidhura me mentesha.
English
Draft 
2024-05-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Tavolina pune për laboratoret e institucioneve arsimore – Përmasat, kërkesat e sigurisë dhe qëndrueshmërisë si dhe metodat e provave
English
Draft 
2024-05-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Llampat dekorative me vaj - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-05-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrushmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Kriteret e përformancës për produktet për përdorim kurativ ndaj organizmave që atakojnë drurin siç përcaktohett nëpërmjet testeve biologjike
English
Draft 
2024-05-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Draft 
2024-05-16 
25 
26 € 
PDF
Blej
Aksesorët metalik për mobiljet - Fortësia dhe jetëgjatësia e menteshave dhe komponentët e tyre - Menteshat rrotulluese mbi boshtin vertikal
699 gjetur, faqja2 nga35 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2