Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-05-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-87: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për anestezinë e kafshëve
English
Draft 
2024-05-20 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-96: Kërkesa të veçanta per elementet/shufrat ngrohës fleksibël për ngrohjen e ambienteve
English
Draft 
2024-05-20 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për transmesionet e grilave me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Draft 
2024-05-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Draft 
2024-05-08 
94 
48 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit - Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta - Ndriçues për ndriçim emergjent
English
Draft 
2024-05-08 
108 
51 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit termik - Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Draft 
2024-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
327 
79 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
215 
65 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 031: Kërkesat e sigurisë për montimet e sondave që mbahen në dorë dhe të manipuluara me dorë për provën dhe matjen elektrike
English
Draft 
2024-05-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-012: Kërkesa të veçanta për provën klimatike dhe mjedisore dhe pajisje të tjera për kondicionimin e temperaturës
English
Draft 
2024-05-08 
188 
61 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-012: Kërkesa të veçanta për provën klimatike dhe mjedisore dhe pajisje të tjera për kondicionimin e temperaturës
English
Draft 
2024-05-08 
64 
42 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-05-08 
13 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-05-08 
220 
65 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-05-08 
923 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë
English
Draft 
2024-05-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
206 
61 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, lidhêsit dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Draft 
2024-05-08 
145 
55 € 
PDF
Blej
Spinat, prizat, konektorët dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 2: Kërkesat përmasore të pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për kunjin me rrymë alternative (a.c.) dhe aksesorët e tubit të kontaktit
English
Draft 
2024-05-08 
534 
97 € 
PDF
Blej
Kërkesa të sigurisë për sistemet dhe pajisjet e konvertuesit elektronik të fuqisë - Pjesa 1: Të përgjithshme
1956 gjetur, faqja4 nga98 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4