Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to — Siguria — Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për avulluesit
English
Draft 
2024-04-29 
98 
48 € 
PDF
Blej
Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 1: Pajisje për audiometrinë e të folurit dhe me ton të pastër
English
Draft 
2024-04-29 
51 
38 € 
PDF
Blej
Prova në lidhje me rrezikun nga zjarri - Pjesa 11 - 2: Flakët e provës - Flaka e para përzier nominale 1 kW - Aparatet, rregullimi i provës për miratim, dhe udhëzimi
English
Draft 
2024-04-29 
13 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Aksesorë elektrik - Rokela me kabllo për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Draft 
2024-04-15 
12 € 
PDF
Blej
Vetitë dielektrike dhe rezistuese të materialeve izoluese të ngurta - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Draft 
2024-04-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-102: Kërkesa të veçanta për pajisjet që djegin gaz, lëndë djegëse të lëngëta dhe të ngurta që kanë lidhje elektrike
English
Draft 
2024-04-29 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje kontrolli të llambave - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për burimin elektrik për shërbimet e sigurisë (ESSS) të furnizuar me pajisje kontrolli elektronik për ndriçimin e emergjencës (të pavarur)
English
Draft 
2024-04-29 
82 
48 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës Pjesa 2 -7 : Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim emergjence
English
Draft 
2024-04-29 
74 
45 € 
PDF
Blej
Pajisja e kontrollit të llambës -Pjesa 2 -9 : Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat me shkarkim ( përveç llambave fluroishente)
English
Draft 
2024-04-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinat e dushit multifunksionale
English
Draft 
2024-05-08 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative (AC) dhe 1500 V rrymë e vazhduar (DC) - Pajisjet për proven, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e fuqisë dhe pajisjet monitoruese (PMD)
English
Draft 
2024-04-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinat e dushit multifunksionale
English
Draft 
2024-05-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
English
Draft 
2024-05-08 
94 
48 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit - Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta - Ndriçues për ndriçim emergjent
English
Draft 
2024-05-08 
108 
51 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit termik - Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
English
Draft 
2024-05-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
English
Draft 
2024-05-08 
327 
79 € 
PDF
Blej
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e fuqisë për saldim
1946 gjetur, faqja3 nga98 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3