Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2018-06-18 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22: Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
55 
38 € 
PDF
Blej
Shkarkuesit -Pjesa 7 : Fjalori i termave dhe definicioneve nga publikime e IEC 60099 -1, 60099 -4, 60099 -6, 61643 -1, 61643 -12, 61643 -21, 61643 -311, 61643 -321, 61643 -331 dhe 61643 -341
English
Withdrawn 
2011-04-25 
196 
61 € 
PDF
Blej
Spinat dhe prizat për përdorim përgjithësisht shtëpiak dhe të ngjashëm me të, të standardizuara në vendet antare të IEC -s
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shkarkues -Pjesa 3 : Prova e ndotjes artificiale të shkarkuesve
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 4 : Efektet e rrufeve mbi qëniet njerëzore dhe kafshët
English
Published 
2011-04-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Markimet e terminaleve dhe degëzimeve për transformatorët e fuqisë
English
Published 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Koordinimi i izolimit për pajisje me sistem me tension të ulët -Pjesa 2 -1 : Udhëzues zbatimi -Fletët e punës për procedurën e përmasimit dhe shembuj përmasimi
English
Published 
2011-04-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Koordinimi i izolimit për pajisje me sistem me tension të ulët -Pjesa 2 -2 : Konsideratat e ndërfaqes -Udhëzues zbatimi
English
Published 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Udhëzues zbatimi për zgjedhjen e fishekëve të siguresave të tensionit të lart, për limitimin e rrymave, për qarqet e transformatorëve
English
Published 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzues rreth rritjes së lejuar të temperaturës të pjesëve të pajisjeve elektrike, në veçanti për terminalet
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat e zhvillimit të rekomanduara në kabllot me flete metali të aplikuar në gjatesi per tension të vlerësuar mbi 30 kV (Um=36 kV)
English
Published 
2011-04-25 
33 
31 € 
PDF
Blej
Metrika të elektricitetit -Shkëmbimi i të dhënave për leximin e matësit, kontrollin e tarifës dhe ngarkesës Pjesa 1 : Terma të lidhur me shkëmbimin e të dhënave me pajisjet matëse duke përdorur DLMS/COSEM
English
Published 
2011-04-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin korrekt të pajisjeve mbrojtëse që punojnë me rryma mbetëse (RCDs) për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Standardizimi i karakteristikave të elektricitetit
English
Published 
2011-04-25 
46 
36 € 
PDF
Blej
Transformatorët e fuqisë -Pjesa 14 : Projektimi dhe zbatimi i transformatorëve të fuqisë të zhytur në vaj duke përdorur materiale izoluese që durojnë temperatura të larta
English
Withdrawn 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 1 : Aspekte të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 2 : Aspekte të veçanta
English
Draft 
2024-04-16 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
English
Draft 
2024-04-16 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
English
Draft 
2024-04-16 
10 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
1946 gjetur, faqja2 nga98 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2