Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -3 : Impianti i kondensimit
English
Published 
2008-02-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -4 : Pompat
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjes -Pjesa 6 -5 : Sistemet e ftohjes së thatë
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -6 : Turbinat ndihmëse -Kukullat e ftohjes të lagura dhe të lagura/të thata
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -7 : Turbinat ndihmëse -Tejnxëhtesit e ndarjes së lagështis
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -8 : Turbinat ndihmëse -Vinqat
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -9 : Turbinat ndihmëse -Sistemet e ftohjes së ujit
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përkujdesjen e pajisjes së centralit elektrik -Pjesa 7 -1 : Puna me tuba dhe valvola -sistemet e tubacioneve të presionit te lartë
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrike -Pjesa 7 -2 : Tubacionet dhe ventilat -Ventilat për kaldajat dhe për presionin e lartë
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve për centralet e prodhimit të energjisë elektrike -Pjesa 8 -1 : Kontrolli dhe instrumentimi
English
Withdrawn 
2010-09-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesa për ndërlidhje për pajisje elektronike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashme : Lidhës Peritelevision
English
Published 
2018-06-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kërkesa për ndërlidhje për pajisje elektronike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashme : Lidhës Peritelevision
English
Withdrawn 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat potencialisht Shpërthyese -Pajisja spërkatëse elektrostatike qe mbahet në dorë
English
Withdrawn 
2013-05-07 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e pajisjeve për saldim me rezistencë dhe proceseve të lidhura me të
English
Published 
2013-05-07 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sinjalizues per instalimet elektrike te tensionit te ulet ne intervalin e frekuencave 3 -1485 kHz Pjesa 4 -2 Filtrat e stakimit ne tension te ulet -Kerkesat e sigurise
English
Published 
2013-05-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në brezin e frekuencave 3kHz deri 148,5 kHz dhe 1,6 MHz deri 30 MHz -Pjesa 4 -7 : Filtrat e shbashkimit në tension të ulët të bartshëm -Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-20 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-05-08 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2023-07-20 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2013-05-07 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike -Pjesa 2 -1 : Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve të parashikuar për montimin në murr dhe tavan
1986 gjetur, faqja9 nga100 Shtyp rezultatin e kërkimit      
9