Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-04-25 
53 
38 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përkujdesjen e pajisjes së centralit elektrik Pjesa 2 -9 : Pajisjet elektrike Sistemet e kabllove
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 3 -1 : Kaldajat -Kaldajat me tuba uji
English
Published 
2008-02-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 3 -2 : Kaldajat -Kaldajat me tub zjarri
English
Published 
2008-02-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 3 -3 : Kaldajat -Kaldajat me djegie me shtrat vlimi
English
Withdrawn 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 -1 : Pjesët ndihmëse të kaldajave -Seksioni 1 : Pajisjet për zvogëlimin e përhapjeve të tymit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 4 -10 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -Impianti i denitifrikimit të gazeve të shkarkimeve (De -Nox)
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjeset ndihmëse të kaldajave -Pjesa 4 -2 : Pjesët ndihmëse të kaldajave -Seksioni 2 : Ngrohësat gas -ajer, avull -ajer dhe gaz -gaz
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesët ndihmëse të kaldajave -Pjesa 4 -3 : Pjeset ndihmëse të kaldajave -Seksioni 3 : Impianti fryrjes
English
Published 
2008-02-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 -4 : Pjesët ndihmëse të kaldajave -Pajisjet e përgatitjes së lëndeve djegse
English
Published 
2008-02-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrik -Pjesa 4 -5 : Pjesët ndihmëse të kaldajeve -impiantet e përpunimit dhe depozitimit qymyrit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 4 : Pajisjet ndihmëse të kaldajeve -Seksioni6 : Instalimi i desulfurizimit të tymrave (De SOx)
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 : Pajisjet ndihmëse te kaldajeve -Seksioni 7 : Impianti heqjes së hirave
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë Pjesa 4 -8 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -Impiantet e largimit të pluhurave
English
Published 
2008-02-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 4 -9 : Pajisjet ndihmëse të kaldajave -fryrësi i bozës
English
Published 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë Pjesa 5 -1 : Tubinat e avullit
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve te centraleve elektrikë -Pjesa 5 -2 : Turbinat e gazit
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 5 -3 : Turbinat e ajrit
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjes së centralit Aksesorët e turbinës -Pjesa 5 -4 : Turbinat hidraulike, pompat e ruajtjes dhe turbinat pompa
English
Published 
2008-02-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e paisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -1 : Deaeratorët
English
Published 
2008-02-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Turbinat ndihmëse -Pjesa 6 -2 : Ngrohësit e ujit ushqyes
1986 gjetur, faqja8 nga100 Shtyp rezultatin e kërkimit      
8