Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2018-06-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet-Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar-Pjesa 12: Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit-Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave të lidhura me instalimet fotovoltaike
Albanian
Published 
2010-09-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Planafat për miratimin e teknologjisë : Fabrikimi i bashkuesve elektrik
English
Published 
2010-09-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat rutullues -duke përfshirë BDS CECC 96 101 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 102 : Vlerësim i nivelit R
English
Published 
2010-09-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Çelësat shtresor rutullues që vihet në punë me anën e dorës -Shpindel dhe panel i hermetizuar ose jo me montim me izolator kalimtar në qendër -Lidhje me saldim ose pika fundore qarku të printuar
English
Published 
2010-09-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat me levë -duke përfshirë BDS CECC 96 201 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 202 : Vlerësim i nivelit R 96 202 : Çelësat me levë
English
Published 
2010-09-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat e ndjeshëm -duke përfshirë BDS CECC 96 301 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 302 : Vlerësim i nivelit R
English
Published 
2010-09-28 
10 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat me buton me shtypje -duke përfshirë BDS CECC 96 401 : Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 402 : Vlerësim i nivelit R
English
Published 
2010-09-28 
10 € 
PDF
Blej
Specifikim i detajuar i paplotësuar : Çelësat me membranë
English
Published 
2010-09-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime seksioni : Çelësat rrëshqitës
English
Published 
2024-03-26 
39 
32 € 
PDF
Blej
Arkitektura e unifikuar OPC - Pjesa 1: Vështrim i përgjithshëm dhe koncepte
English
Published 
2024-03-26 
59 
38 € 
PDF
Blej
Arkitektura e unifikuar OPC - Pjesa 2: Modeli i Sigurisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Deklarim i zbatimit të specifikimit mjedisor të KT 20 -Kabllot elektrik
English
Published 
2011-04-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Standardizimi dhe liberalizimi i tregut të energjisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
82 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Interpretimet në lidhje me standardet Evopiane të serisë EN 60335
English
Published 
2010-09-28 
11 
17 € 
PDF
Blej
Rekomandimet për koordinimin përmasor ndërmjet mbylljeve dhe pajisjeve të brendamontuara për fiksimin e shinave për instalime shtëpiake dhe të ngjashme me të
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Udhëzues për instalimin elektrik Përzgjedhja dhe ngritja e pajisjeve elektrike -Sisteme të përcjellësave lidhës -Kufizimi i rritjes së temperaturës të ndërfaqeve lidhëse
English
Published 
2011-04-25 
85 
48 € 
PDF
Blej
Performanca e sistemeve të tensionit të lartë në rrymë të vazhduar me kthyes të komutuar në linjë Pjesa 1 : Kushtet në gjendje të qëndrueshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
239 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët Pjesa 12 : Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
237 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët-Pjesa 12: Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22 : Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
1986 gjetur, faqja1 nga100 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1