Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-11-07 
30 
29 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Restorantet tradicionale - Aspekte vizuale, dekorime dhe shërbime
English
Published 
2023-11-07 
94 
48 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Turizëm i arritshëm për të gjithë — Kërkesa dhe rekomandime
English
Published 
2023-11-07 
22 
25 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e ngjashme me të — Mjete lundruese me qira - Shërbimet dhe përvojat plotësuese të çarterit
English
Published 
2023-11-07 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 1: Fjalori
English
Published 
2023-11-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 2: Procedurat e matjes për qëllime statistikore
English
Published 
2022-07-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Shërbimet për zhytjen rekreative - Kërkesat për programet hyrëse të trajnimit për zhytjet me skafandër (ISO 11121:2017)
English
Published 
2022-07-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Shërbime zhytëse për argëtim -Kërkesat minimale lidhur me sigurinë për trajnimin e zhytësve me skafandra vetiake që praktikohen për zhytje -Niveli 2 : Zhytësi i pamvarur
English
Published 
2022-07-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Shërbimet në lidhje me zhytjen rekreative - Kërkesat për trajnimin e zhytësave rekreativ me skafandër - Pjesa 3: Niveli 3 - Udhëheqës i zhytjes
English
Published 
2022-07-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shërbimet në lidhje me zhytjen rekreative - Kërkesat për trajnimin e instruktorëve të zhytjes - Pjesa 1: Niveli 1 (ISO 24802-1:2014)
English
Published 
2022-07-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shërbimet në lidhje me zhytjen rekreative - Kërkesat për trajnimin e instruktorëve të zhytjes - Pjesa 2: Niveli 2 (ISO 24802-2:2014)
English
Published 
2022-07-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Shërbimet për zhytjen rekreative - Kërkesat për ofruesit e shërbimeve për zhytjen rekreative me skafandër (ISO 24803:2017)
English
Published 
2022-07-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zyrat e informimit turistik - Shërbimet e pritjes dhe të informimit turistik - Kërkesat
English
Published 
2022-07-13 
28 
28 € 
PDF
Blej
Turizëm dhe shërbimet e lidhura me të – Qendra trajtimi spa - Kërkesat e shërbimit
English
Published 
2022-07-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet e lidhura me të - Shërbimet turistike për përdorim publik të ofruar nga Autoritetet e Zonave të Mbrojtura Natyrore - Kërkesat
English
Published 
2022-07-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Turizëm aventuror - Praktikat e mira për qëndrueshmërinë - Kërkesat dhe rekomandimet
English
Published 
2022-07-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Turizëm aventuror - Sistemet e menaxhimit të sigurisë - Kërkesat
English
Published 
2022-07-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Turizëm aventuror - Drejtuesit - Kompetenca e personelit
English
Published 
2022-07-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Turizëm aventuror - Informacion për pjesmarësit
English
Published 
2022-07-13 
40 
32 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet që lidhen me të - Sistemi i menaxhimit të qëndrueshmërisë për institucionet e akomodimit - Kërkesat
English
Published 
2022-07-13 
40 
32 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet që lidhen me të - Hotelet - Kërkesat e shërbimit
42 gjetur, faqja2 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2