Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-05-11 
209 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 7: Projektimi gjeoteknik - Pjesa 2: Shqyrtimi në terren dhe testimi
English
Published 
2016-05-11 
234 
65 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Albanian
Published 
2016-05-11 
152 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
English
Published 
2016-05-11 
99 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 3: Vlerësimi dhe përshtatshmëria e ndërtesave
English
Published 
2016-05-11 
85 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 4: Silosët, çisternat dhe linjat e tubave
Albanian
Published 
2016-05-11 
49 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 5: Themelet, strukturat mbajtëse dhe aspekte gjeoteknike
English
Published 
2016-05-11 
51 
38 € 
PDF
Blej
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencë ndaj tërmetit - Pjesa 6: Kullat, shtyllat dhe oxhaqet
English
Withdrawn 
2016-12-06 
259 
70 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme strukturore
English
Withdrawn 
2016-12-06 
63 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-2: Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Withdrawn 
2016-12-06 
117 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-3: Strukturat e ndjeshme ndaj lodhjes
English
Withdrawn 
2016-12-06 
71 
45 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-4: Fletë metalike të holla të kthyera në të ftohtë
English
Withdrawn 
2016-12-06 
69 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 9: Projektimi i strukturave prej alumini – Pjesa 1-5: Strukturat e veshura
72 gjetur, faqja4 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit        
4