Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-05-11 
115 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku Pjesa 2: Urat prej çeliku
Albanian
Published 
2016-05-11 
94 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat dhe oxhakët – Kullat dhe Shtyllat
Albanian
Published 
2016-05-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 3-2: Kullat, shtyllat dhe oxhakët – Oxhakët
English
Published 
2020-09-29 
28 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 4-1: Siloset
English
Published 
2014-12-15 
115 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej Çeliku Pjesa 4-1: Siloset
English
Published 
2020-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-2: Depozitat
English
Published 
2016-05-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 4-2: Depozitat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 4-3: Tubacionet
Albanian
Published 
2016-05-11 
97 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku. Pjesa 5: Pilotat
English
Published 
2016-05-11 
50 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 6: Strukturat që mbajnë vinça
English
Published 
2016-05-11 
128 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 4: Projektimi i strukturave prej hekur - betoni - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
English
Published 
2016-05-11 
120 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 4: Projektimi i strukturave prej hekur-betoni-Pjesa 1-2: Rregulla të përgjithshme–Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Published 
2016-05-11 
98 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 4: Projektimi i strukturave prej hekur-betoni-Pjesa 2: Rregulla të përgjithshme dhe regullat për urat
English
Published 
2016-05-11 
145 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme dhe rregulla për ndërtesat
English
Published 
2016-05-11 
79 
45 € 
PDF
Blej
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 1-2: Të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Published 
2016-05-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Eurokodi 5: Projektimi i strukturave prej druri - Pjesa 2: Urat
English
Withdrawn 
2016-05-11 
119 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 6: Projektimi i strukturave të muraturës - Pjesa 1-1: Rregulla të përgjithshme për muraturën e përforcuar dhe të papërforcuar
English
Published 
2016-05-11 
125 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 6: Projektimi i strukturave të muraturës - Pjesa 1-2: Rregulla të përgjithshme - Projektimi strukturor kundër zjarrit
English
Withdrawn 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 6: Projektimi i strukturave të muraturës - Pjesa 3: Metoda e thjeshtësuar e llogaritjes për strukturat e muraturës së papërforcuar
English
Withdrawn 
2016-05-11 
215 
65 € 
PDF
Blej
Eurokodi 7: Projektimi gjeoteknik - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
72 gjetur, faqja3 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3