Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-05-11 
112 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Projektimi Struktural për Zjarrin
English
Withdrawn 
2016-05-11 
105 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit – Urat e betonit - Rregullat e projektimit dhe detajimit
Albanian
Withdrawn 
2016-05-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 3: Strukturat për mbajtjen dhe ruajtjen e lëngjeve
English
Published 
2020-09-29 
131 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej betoni-Pjesa 4: Projektimi i ankorimit të fiksimeve në beton
English
Withdrawn 
2016-05-11 
127 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithshme dhe rregullat për ndërtesa
English
Published 
2016-05-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-10: Rezistenca e materialit dhe vetitë nëpërmjet trashësisë
English
Published 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-11: Projektimi i strukturave me komponentë në tërheqje
English
Published 
2016-05-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-12: Rregulla shtesë për shtrirjen e EN 1993 deri tek çeliqet e markës S 700
English
Published 
2016-05-11 
88 
48 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1–2: Rregullat e përgjithëshme - Projektimi struktural për zjarrin
English
Published 
2016-05-11 
148 
55 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-3: Rregulla të përgjithëshme – Rregulla shtesë për elemente dhe fletë çeliku të formuara në të ftohtë
English
Published 
2020-09-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme-Rregulla shtesë për çeliqet inoks
Albanian
Published 
2016-05-11 
41 
34 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-4: Rregullat e përgjithëshme - Rregulla shtesë për çeliqet inoks
English
Published 
2020-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-5: Elementet strukturale pllakë
English
Published 
2020-09-29 
12 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku–Pjesa 1-5: Elementet strukturale pllakë
English
Published 
2016-05-11 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-5: Elementët strukturalë pllakë
English
Published 
2020-09-29 
28 
28 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku-Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
English
Published 
2016-05-11 
103 
51 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
English
Published 
2016-05-11 
48 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-7: Strukturat me pllaka të nënshtruara në ngarkimin jashtë planit
Albanian
Published 
2016-05-11 
158 
61 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1– 8: Projektimi i Xhuntimeve
English
Published 
2016-05-11 
47 
36 € 
PDF
Blej
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku – Pjesa 1-9: Lodhja
72 gjetur, faqja2 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2