Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-16 
139 
55 € 
PDF
Blej
Pavarësia e përçuesve të nxehtësisë me djegie me gaz që kanë brënda një shoshë për të ndihmuar transportimin e djegies së ajrit dhe/ose të gazeve
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës-Percaktimi i ndotjes totale në distilatet e mesme, lëndën djegëse diesel dhe në esteret metilik të acidit yndyror
English
Withdrawn 
2010-09-22 
22 
25 € 
PDF
Blej
Përzjerjet bituminoze -Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë -Pjesa 5 : Përcaktimi i densitetit maksimal
English
Withdrawn 
2018-05-08 
74 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Saldimi i tubacioneve prej çeliku -Kerkesa të funksionimit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
51 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Saldimi i tubacioneve prej çeliku -Kerkesa të funksionimit
English
Published 
2015-01-21 
32 
29 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe vajra te perdorur-Percaktimi i PCB-ve dhe produkteve qe lidhen me to-Pjesa 1: Ndarja dhe percaktimi i llojeve te PCB-ve te selektuara me gaz kromatograf, duke perdorur nje detektor te kapjes se elektroneve
English
Published 
2015-01-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Produktet e naftes dhe vajrat e perdorur-Percaktimi i PCB-ve dhe produkteve qe lidhen me to-Pjesa 2: Llogaritja e permbajtjes se polikkorbifenilit (PCB)
English
Published 
2022-08-16 
10 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës dhe vajrat e përdorur - Përcaktimi i BPK - ve (derivatet e Benzenit të PoliKlorinuar) dhe produktet në lidhje me ‘to - Pjesa 3: Përcaktimi dhe kuantifikimi (sasijimi) i përmbajtjes së terfenileve (difenilbenzeneve ) të poliklorinuara ( TPK ) dhe toluen benzileve të poliklorinuara ( TBPK ) me anë të gazkromatografisë ( GK ) duke përdorur një dedektor (gjurmues) për kapjen e elektronit (DKE)
English
Published 
2015-01-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës dhe vajrat e përdorur-Përcaktimi i BPK-ve (derivatet e Benzenit të PoliKlorinuar) dhe produktet në lidhje me ‘to-Pjesa 3: Përcaktimi dhe kuantifikimi (sasijimi) i përmbajtjes së terfenileve (difenilbenzeneve) të poliklorinuara (TPK) dhe toluen benzileve të poliklorinuara (TPK) me anë të gazkromatografisë (GK) duke përdorur një dedektor (gjurmues) për kapjen e elektronit (DKE)
English
Published 
2015-01-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e pershtatshmerise te sistemeve te marrjes se mostrave LNG
English
Withdrawn 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i tendencës për fundërim i emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i qëndrueshmërisë së përzjerjes me çimenton i emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bitume dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i fuqisë së depërtimit të emulsioneve bituminoze
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i vlerës së pH të emulsioneve bituminoze
English
Published 
2023-07-27 
71 
45 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit të transportueshme - Specifikimet për projektimin dhe konstruktimin e bombolave të gazit. të rimbushëshme dhe të transportueshme. të salduara me aliazh të aluminit
English
Withdrawn 
2007-05-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i tipeve të hidrokarbureve aromatike në gazoilet -Metoda kromatografike e lëngët me efektivitet të lartë me dedektim të indeksit të refrakcionit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Përcaktimi i tipeve të hidrokarbureve aromatike në gazoilet -Metoda kromatografike e lëngët me efektivitet të lartë me dedektim të indeksit të refrakcionit
English
Withdrawn 
2022-08-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
English
Published 
2024-04-19 
25 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
English
Withdrawn 
2010-09-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Përmasat ndërmjet skajeve dhe nga qendra në skaj për fundet e saldimit kokë më kokë të ventilëve
746 gjetur, faqja5 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5