Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-01-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Bombola gazi te transportueshem - Bombola gazi metalike te cilat nuk rimbushen
English
Withdrawn 
2018-05-08 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e cisternave për gazin e lëngshëm nga nafta (LPG)
English
Published 
2023-07-27 
39 
32 € 
PDF
Blej
Bombola gazi të transportueshme - Bombolat pa saldim. të mbështjella me breza
English
Withdrawn 
2008-05-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Valvolat industriale -Prova e ventilëve -Pjesa 1 : Provat e presionit, procedurat e provës dhe kriteret e pranimit -Kërkesa të detyrueshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ventilët industrialë -Prova e ventilëve -Pjesa 2 : Provat, procedurat e provës dhe kriteret e pranimit -Kërkesa suplementare
English
Published 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Instalimet e rregullimit të presionit të gazit në linjat e shërbimit -Kërkesa funksionale
English
Published 
2022-08-16 
121 
55 € 
PDF
Blej
Rezervuarët prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 1 : Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa për depozitime nëntokesore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit të gazit -Metoda e presionit, procedurat e dhënies së kompetencave dhe të heqjes së kompetencave -Kërkesat e funksionimit
English
Published 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit të gazit -Metoda e presionit, procedurat e dhënies së kompetencave dhe të heqjes së kompetencave -Kërkesat e funksionimit
English
Published 
2022-08-16 
222 
65 € 
PDF
Blej
Komponentë për sistemet e furnizimit për njësitë konsumuese me lëndë djegëse të lëngshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2018-05-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2015-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i vizkozitetit dinamik me vizkozimetër kapilar me vakum
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lidhësa bituminoze-Terminologjia
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i permbajtjes se parafines-Pjesa 2: Metoda me ane te ekstraktimit
English
Withdrawn 
2015-01-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhje bituminoze-Përcaktimi i rezistencës ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 1: Metoda RTFOT
English
Withdrawn 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze-Përcaktimi i rezistencës ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 2: Metoda TFOT
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
ndaj ngurtësimit nën ndikimin e nxehtësisë dhe ajrit-Pjesa 3: Metoda RFT
English
Published 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte nafte dhe lubrifikante-Percaktimi i numrit te aciditetit-Metoda jo ujore e titullimit potenciometrik
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
746 gjetur, faqja4 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4