Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
48 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Pajisjet mbyllëese të pajisura me mbrojtëse -Parimet për projektimin dhe zgjedhjen
English
Withdrawn 
2008-05-14 
123 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe pjesët që bashkohen me to -Flanxhat rrethore për tubat rubineteritë Rakordet dhe aksesorët me presion nominal, PN të përcaktuar -Pjesa 1 : Flanxhat prej çeliku
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Flete fleksibel te papershkueshme nga uji-Flete bitumi per izolim nga uji te qative-Percaktimi i qendrueshmerise se formes ne ndryshimet ciklike te temperatures
English
Withdrawn 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për motora diesel dhe ngrohje shtëpiake -Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë
English
Published 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për motorra diezel dhe ngrohje shtëpiake - Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë - Metoda me banjo me ftohje graduale
English
Withdrawn 
2008-05-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 1 : Rekomandime të përgjithshme funksionale
English
Published 
2018-05-08 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 1 : Rekomandime të përgjithshme funksionale
English
Withdrawn 
2008-05-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 2 : Rekomandime specifike funksionale për polietilenim (MOP deri në 10 bar)
English
Published 
2018-05-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 2 : Rekomandime specifike funksionale për polietilenim (MOP deri në 10 bar)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacione për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 3 : Rekomandime funksionale specifike për çelikun
English
Published 
2018-05-08 
25 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacione për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 3 : Rekomandime funksionale specifike për çelikun
English
Withdrawn 
2008-05-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 4 : Rekomandime specifike funksionale për riparim
English
Published 
2018-05-08 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Tubacionet për presion maksimal pune deri në 16 bar -Pjesa 4 : Rekomandime specifike funksionale për riparim
English
Published 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e veshjeve izoluese per zonat e mbyllura te gazit te lengezuar
English
Published 
2008-05-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtja katodike -Veshjet e jashtëme organike për mbrojtjen nga korrozioni të tubacioneve prej çeliku të futura nëntokë ose të zhytura ne ujë që përdoren të lidhura me mbrojtje katodike -Shiritat ngjitës dhe materialet që tkurren
English
Withdrawn 
2022-08-16 
10 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Benzinë pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produkte të lëngëta të naftës -Benzina pa plumb -Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
English
Published 
2023-07-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Benzina pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjt gaz kromatografisë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
746 gjetur, faqja3 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3