Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2008-05-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte metalike -Llojet dhe dokumentet e kontrollit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku për tubacionet për lëngjet e djegshme Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 1 : Kërkesat për tubat e klasës A
English
Withdrawn 
2008-05-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku për tubacionet për lëngjet e djegshme -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 2 : Kërkesat për tubat e klasës B
English
Withdrawn 
2008-05-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 1 : Tubat prej çeliku të pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
47 
36 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 2 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 3 : Tubat prej çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 4 : Tubat prej çeliku te pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të ulët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 1 : Tubat prej çeliku te pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
English
Withdrawn 
2008-05-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 2 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
51 
38 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 3 : Tubat çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
English
Withdrawn 
2008-05-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 4 : Tuba prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me rrymë elektrike me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ultë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduara për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 5 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të lartë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet e lëvrimit -Pjesa 6 : Tubat prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur të salduar me hark të zhytur, pa fluks, me karakteristika të specifikuara në temperaturë të ultë
English
Withdrawn 
2008-05-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të salduar për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 7 : Tubat prej çeliku inoksitabël
English
Published 
2008-05-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku pa tegel dhe të salduar -Përmasat dhe pesha për njësi gjatësie
English
Published 
2008-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Filetot e tubave, në të cilët xhuntimet hermetike ndaj presionit, janë realizuar me filetot -Pjesa 1 : Filetot konike të jashtme dhe filetot paralele të brendshme -Dimensionet, tolerancat dhe përcaktimi (emërtimi)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të palidhur të përshtatëshëm për saldim dhe filetim -Kushtet teknike të livrimit
English
Published 
2008-05-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku pajisjet për tubacionet nga bregu dhe për në breg -Veshja e jashtëme me dy shtresa prej polietileni të ekstraduar
English
Published 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku dhe pajisje për tubacionet në tokë dhe në bregdet -Veshjet nga jashtë lëngut me epoksid ose epoksid të modifikuar
English
Published 
2008-05-14 
46 
36 € 
PDF
Blej
Tuba dhe rekorderi prej çeliku dhe tubacione në bregdet dhe në det -Veshje të jashtme me poliuretan të lëngshëm ose me poliuretan të modifikuar të lëngshëm
746 gjetur, faqja2 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2