Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2022-08-16 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë
English
Published 
2023-07-27 
45 
34 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Specifikimi për projektimin dhe konstruksionin e bombolave rimbushëse prej çeliku me mangan të normalizuar me karbon me nxënësi uji deri 0.5 litra për gaze të ngjeshur. gaze të lëngshëm dhe gaze të tretur deri në
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i tendencës për fundërim i bitumit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i viskozitetit dinamik të lidhësave bituminozë duke përdorur një viskozimetër rrotullues
English
Withdrawn 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i humbjes së masës pas nxehjes së bitumeve industriale
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Kuadri referues për specifikimin e bitumeve të oksiduar
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Kuadri referues për specifikimin e bitumeve industrial të fortë
English
Published 
2023-07-27 
12 € 
PDF
Blej
Bombola gazi të transportueshme - Bombola gazi të rimbushëshme prej çeliku të salduara - Projektimi dhe ndërtimi - Pjesa 1:Çeliku me karbon
English
Published 
2023-07-27 
49 
36 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - bombola rimbushëse prej çeliku të salduara - Projekti dhe konstruksioni - Pjesa 1: Çelik me karbon
English
Published 
2023-07-27 
12 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit - Bombolat e rimbushëshme të salduara prej çeliku - Projektimi dhe prodhimi - Pjesa 2: Çeliku inoksidabël (EN 13322-2:2003/A1:2006)
English
Published 
2023-07-27 
50 
36 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - bombola rimbushëse prej çeliku të salduara - Projekti dhe konstruksioni - Pjesa 2: Çelik inoks (i pandryshkshëm)
English
Published 
2015-01-21 
43 
34 € 
PDF
Blej
Veçoritë specifike të performancës së treguesve automatikë të nivelit të rezervuarëve
English
Withdrawn 
2015-01-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i karakteristikave të distilimit të produkteve të bitumit të naftës
English
Withdrawn 
2008-05-14 
46 
36 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
71 
45 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 2 : Materialet
English
Withdrawn 
2008-05-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 4 : Prodhimi (fabrikimi)
English
Withdrawn 
2008-05-14 
122 
55 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 5 : Kontrolli dhe prova
English
Withdrawn 
2008-05-14 
82 
48 € 
PDF
Blej
Enet në presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 6 : Kërkesat për projektimin dhe prodhimin e enëve në presion dhe të pjesëve në presion, të cilat janë përgatitur prej gize sferoidale grafite
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Tubat metalikë për industrinë -Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
56 
38 € 
PDF
Blej
Tubat metalikë për industrinë -Pjesa 2 : Materialet
746 gjetur, faqja7 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7