Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2018-05-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Published 
2023-07-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Ndërtimi dhe cilësitë e undëzave automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte -Presioni i avullit -Pjesa 1 : Përcaktimi i presionit të avullit të ngopur në ajër
English
Published 
2022-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Tensioni i avujve - Pjesa 1: Përcaktimi i tensionit të avujve të ngopur të ajrit (ASVP) dhe llogaritja e tensionit të avujve të thatë ekujvalent (DVPE)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte-Presioni i avullit-Pjesa 2: Përcaktimi i presionit absolut të avullit (AVP) ndërmjet temperaturave 400C dhe 1000C
English
Published 
2018-05-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte-Presioni i avullit-Pjesa 2: Përcaktimi i presionit absolut të avullit (AVP) ndërmjet temperaturave 400C dhe 1000C
English
Withdrawn 
2011-08-26 
51 
38 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa Njësitë e lëvizjes së ajrit Vlerësimi dhe performanca për njësitë, komponentët dhe seksionet
English
Withdrawn 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Përcaktimi i rezistences së thyerjes-Pjesa 2: Përcaktimi i kohës së përzierjes së emulsioneve kationike të bitumit
English
Published 
2023-07-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bombolat e gazit - Kushtet për mbushjen e gazeve në enët - Gazet me një përbërës (EN 13096:2003/AC:2006)
English
Published 
2023-07-27 
44 
34 € 
PDF
Blej
Bombola (cilindra) që transportojnë gaz - Kushtet për mbushjen e rezervuarëve me gaz - Gaze të përbërë nga një komponent i vetëm
English
Published 
2015-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves per naften dhe produktet e saj-Produktet e lengeta te naftes-Percaktimi i permbajtjes se nikelit dhe vanadit-Metoda spektrometrike e absorbimit atomik
English
Published 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte -Benzinë pa plumb -Përcaktimi i përbërjeve organike të oksigjenuara dhe i përmbajtjes së oksigjenit total organik të lidhur, nëpërmjet gaz kromatografisë duke përdorur kolona switching
English
Withdrawn 
2008-05-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ngjitja -Miratimi i ngjitësit
English
Published 
2008-05-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ngjitja -Miratimi i procedurës
English
Published 
2010-09-22 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ventilimi në ndërtesa -Provat e performancës të komponentëve/produkteve për ventilimin e banesave -Pjesa 10 : Pajisjet për kontrollin e lagështisë të ajrit të dalë të muntuara jashtë ndërtesës
English
Published 
2018-05-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Published 
2022-08-16 
68 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
English
Published 
2022-08-16 
54 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe aksesorë për GLN - Specifikimi dhe provat për valvolat dhe rakorderitë e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN)
English
Published 
2022-08-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 1:Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes të ujit të ngrohtë
English
Published 
2023-07-27 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake me gaz që prodhojnë ujë të nxehtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumit të energjisë
746 gjetur, faqja6 nga38 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6