Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2022-02-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi - Ndriçimi i vendeve të punës - Pjesa 2: Ndriçimi i jashtëm
English
Draft 
2022-02-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metoda për simulimin e konsumit të përshpejtuar dhe gërryerjes për detektimin e çlirimit të nikelit nga artikujt e veshur
English
Draft 
2022-02-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prova e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate - Pjesa 4: Prova e çvoshkjes
English
Draft 
2022-02-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prova e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate - Pjesa 4: Prova e çvoshkjes
English
Draft 
2022-02-28 
49 
36 € 
PDF
Blej
Personeli për saldimin e plastikës - Kualifikimi i saldatorëve - Kompletet e tubave të salduara me termoplastikë
English
Draft 
2022-02-28 
15 € 
PDF
Blej
Testimi jo shkatërrues i bashkueseve të salduara të produkteve temoplastikë gjysëm fabrikate - Pjesa 1: Ekzaminimi vizual
English
Draft 
2022-02-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve Pjesa 2 : Kërkesat e performances
English
Draft 
2022-02-28 
65 
42 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve -Pjesa 3 : Përllogaritja e performance
English
Draft 
2022-02-28 
51 
38 € 
PDF
Blej
Dritat e rrugëve -Pjesa 4 : Metodat e matjes së ndriçimit të performances
English
Draft 
2022-02-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastika –Shtresa të holla termoplastike për silazh dhe tuba për përdorim në bujqësi
English
Draft 
2022-02-28 
40 
32 € 
PDF
Blej
Rezervuarët statikë prej termoplastesh për depozitim mbi tokë për vajra për ngrohje shtëpiake, vajguri, dhe karburante diezel - Rezervuarët prej polietileni të prodhuar me fryrje, prej polietileni dhe poliamidi 6 të polimerizuar me anë të amoniakut të formuar me përsëritje periodike - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2022-02-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 Kërkesa të përgjithshme dhe karakteristikat e performancës
English
Draft 
2022-02-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin dhe kanalizimet nëntokësore pa presion - Sisteme tubacionesh me mure të strukturuara prej poli(vinilklorid) të paplastifikuar (PVC-U), polipropilen (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesa 2: Specifikimet për tubacionet dhe pajisjet me të lëmuara Sipërfaqja e brendshme dhe e jashtme dhe sistemi, Tipi A
English
Draft 
2022-02-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza pa presion -Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC -U) polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për aksesorët e pajisjeve
English
Draft 
2022-02-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin nëntokësor dhe kanalizimet pa presion - Poli(vinilklorid) i paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesë 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit
English
Draft 
2022-02-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Tuba prej termoplastesh me shumë shtresa (të pa vullkanizuara ) dhe kompletet e tubave për transportin e hidrokarburëve tretësve dhe kimikateve - Specifikimi
English
Draft 
2022-02-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Tuba termoplastike me shume shtresa (të pa vullkanizuar) dhe kompletet e tubave për transferimin e gazit të lëngshëm të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm - Specifikime
English
Draft 
2022-02-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për kullimin e ujërave të zeza nëntokë nën presion - Polivinil klorid i paplastifikuar (PVC-U) - Pjesa 1: Specifikimet për tubat, pajisjet dhe sistemet
English
Draft 
2022-02-28 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës (në temperaturë të lartë dhe të ulët) brenda strukturave të ndërtesës - Polipropilen (PP) - Pjesa 1: Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
English
Draft 
2022-02-28 
45 
34 € 
PDF
Blej
Plastikat - Shtresa të holla termoplastike të zgjerueshme për ambalazhimin e dëngjeve të silazhit - Kërkesat dhe metodat e provave
805 gjetur, faqja5 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5