Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së fosforit -Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së manganit -Pjesa 1 : Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së telluriumit -Pjesa 1 : Përmbajtja e ulët e telurit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (FAAS)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Plastikë -Përcaktimi i përmbajtjes së karbonit biologjik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Polipropileni (PP) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Udhëzime për të hapur rrugën për brez të gjerë frekuence “Brezi I gjerë I frekuencës, 25 Mbit/s dhe më shumë për të gjitha”
English
Withdrawn 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 1 : Stacionet e ngarkimit dc
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 2 : Protokolli i komunikimit ndërmjet ngarkuesit të jashtëm dhe automjetit elektrik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar -Pjesa 12 : Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave të lidhura me instalimet fotovoltaike
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët dc për sisteme me tërheqje -Përzgjedhja dhe rregullat e zbatimit për shkarkuesit
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zbatimin e standardit Europian EN 50160
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot me fibër optike -Kabllot për kanalizime -Specifikimi për familjen e kabllove për tu instaluar në shtrëngatë dhe kanalet sanitare
English
Published 
2014-01-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikimi për familjen e kabllove -Kabllot e tubacioneve të ujit të pijshëm -Specifikimi për familjen e kabllove për instalim në tubacionet e ujit të pijshëm
English
Published 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Izolimi I jashtëm I graduar sipas kapacitetit 52 kV deri në 420 kV për transformatorët e zhytur
English
Published 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar -Pjesa 22 : Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit -Zbatimet në turbinat me erë
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 2-1: Kabllot horizontale dhe të kolonës së ndërtesës
English
Draft 
2024-04-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 2 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
English
Draft 
2024-04-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -1 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar karakterizuar deri ne 100 MHz -Kabllot horizontale dhe te kollones se nderteses
English
Draft 
2024-04-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot metalike shume elementesh qe perdoren ne kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital -Pjesa 3 -2 : Specifikimet e seksionit per kabllot e pa ekranizuar -Zona e punes dhe kabllot me fije te bandazhuara
849 gjetur, faqja4 nga43 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4