Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së manganit -Pjesa 1 : Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së telluriumit -Pjesa 1 : Përmbajtja e ulët e telurit -Metoda spektrometrike e absorbimit atomik të flakës (FAAS)
English
Published 
2016-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikat - Plastikat e ricikluara - Proçedurat e marrjes së mostrës për provën e mbeturinave të plastikave dhe ricikluesit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Plastikë -Përcaktimi i përmbajtjes së karbonit biologjik
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Polipropileni (PP) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zbatimin e standardit Europian EN 50160
English
Published 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kabllot me fibër optike -Kabllot për kanalizime -Specifikimi për familjen e kabllove për tu instaluar në shtrëngatë dhe kanalet sanitare
English
Published 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Specifikimi për familjen e kabllove -Kabllot e tubacioneve të ujit të pijshëm -Specifikimi për familjen e kabllove për instalim në tubacionet e ujit të pijshëm
English
Published 
2014-01-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Udhëzime për të hapur rrugën për brez të gjerë frekuence “Brezi I gjerë I frekuencës, 25 Mbit/s dhe më shumë për të gjitha”
English
Published 
2014-01-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 1 : Stacionet e ngarkimit dc
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Ngarkim konduktiv për automjete elektrike -Pjesa 2 : Protokolli i komunikimit ndërmjet ngarkuesit të jashtëm dhe automjetit elektrik
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Izolimi I jashtëm I graduar sipas kapacitetit 52 kV deri në 420 kV për transformatorët e zhytur
English
Withdrawn 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar -Pjesa 12 : Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave të lidhura me instalimet fotovoltaike
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për tension të ulet -Pajisje mbrojtëse ndaj shkarkesave për zbatime specifike duke përfshire dhe rrymën e vazhduar -Pjesa 22 : Parimet e përzgjedhjes dhe zbatimit -Zbatimet në turbinat me erë
English
Published 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët dc për sisteme me tërheqje -Përzgjedhja dhe rregullat e zbatimit për shkarkuesit
English
Draft 
2022-02-28 
38 
32 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Tuba bakri të rumbullakët të pa salduar për ujë dhe gas për përdorime sanitare dhe ngrohje
English
Draft 
2022-02-28 
206 
61 € 
PDF
Blej
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 2: Kërkesa teknike për realizimin e konstruksioneve prej çeliku
English
Draft 
2022-02-28 
129 
55 € 
PDF
Blej
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 3: Kërkesat teknike për strukturat e aluminit
English
Draft 
2022-02-28 
52 
38 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte
English
Draft 
2022-02-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
805 gjetur, faqja4 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4