Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë -Biodegradueshmëria e plastikave në tokë ose mbi tokë -Rimëkëmbja ,dispozitat dhe çështjet që lidhen me mjedisin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Plastikë -Rekomandimet për terminologjinë dhe karakterizimi i biopolimerëve dhe bioplastikat
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 598
English
Published 
2014-01-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor -Vlerësimi i proçesit të migrimit -Udhëzues për interpretimin e vlerave derivuar nga proçesi i migrimit në laborator
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë, dhe për drenazhimin dhe kullimin e ujërave të zeza nën presion - Polietileni (PE) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
246 
70 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinil kloridi i paplastifikuar(PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Metoda e proves për përcaktimin e kontributit në rezistencën ndaj zjarrit të elementëve strukturor -Pjesa 1 : Membranat mbrojtëse horizontale
English
Withdrawn 
2014-01-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhje bakri -Përmbledhja e përbërjeve dhe produkteve
English
Withdrawn 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 4 Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Poliklorurvinili i pa plastifikuar (PVC -U) ,polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë ose drenazhimet dhe kanalizimet e ujrave të zeza -Plastika termodure të përforcuara me qelq (PPQ) me bazë rrëshira poliestere të pa ngopura (UP) -Praktika të rekomanduara për instalim
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Polipropileni me modifikues mineral (PP -MD) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së kromit -Pjesa 1 : Metoda titrimetrike
English
Published 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së kallajit -Pjesa 2 : Metoda spektrofotometrike
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Ekspozimi i vendit të punës -Matja e ekspozimit të lëkurës -Parimet dhe metodat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 1 : Metodat e provës për karakterizimin e materialeve WPC dhe produktet
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Strukturat plastik -dru (WPC) -Pjesa 2 : Karakterizimi i materialeve WPC
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Përzierjet e lëndëve plastike kopolimere prej stireni (SAN+PVC) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
849 gjetur, faqja3 nga43 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3