Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-01-14 
172 
61 € 
PDF
Blej
Termat dhe përcaktimet për qëllime saldimi në lidhje me EN 1792
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet e saldimit me gaz -Matja e zhurmës së emetuar nga pipëzat e saldimit, prerjes, nxehjes, ngjitjes dhe saldimit -Metoda e matjes
English
Published 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Saldimi -Projektimi dhe Prova pa shkatërrim e saldimeve
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Saldimi -Metodat për vlerësimin e difekteve në strukturat metalike
English
Published 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ekspozimi i vendit të punës -Srategjia për vlerësimin e ekspozimit të lëkurës
English
Published 
2014-01-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Plastikë -Udhëzues për fjalorin në fushën e degradueshmërisë dhe biodegradueshmërisë së polimerëve dhe aksesorët plastikë
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Plastikat -Plastika e ricikluar -Udhëzime për zhvillimin e standardeve për plastikën e ricikluar
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për kodimin e produkteve dhe destinacionet e tyre të përdorimit
English
Published 
2014-01-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Saldimi i çelikut të përforcuar -Tegel saldimi -Metodat e provës dhe kërkesat e performances
English
Published 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 545
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Raport mbi përcaktimin e abarazionit mesatar pas një numri të përcaktuar provash
English
Withdrawn 
2014-01-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë -Biodegradueshmëria e plastikave në tokë ose mbi tokë -Rimëkëmbja ,dispozitat dhe çështjet që lidhen me mjedisin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Plastikë -Rekomandimet për terminologjinë dhe karakterizimi i biopolimerëve dhe bioplastikat
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 598
English
Published 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transprtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor -Vlerësimi i proçesit të migrimit -Udhëzues për interpretimin e vlerave derivuar nga proçesi i migrimit në laborator
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve të ujit të shiut për përdorim të jashtëm mbi tokë -Polivinil kloridi i pa plastifikuar (PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë, dhe për drenazhimin dhe kullimin e ujërave të zeza nën presion - Polietileni (PE) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
246 
70 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinil kloridi i paplastifikuar(PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
40 
32 € 
PDF
Blej
Metoda e proves për përcaktimin e kontributit në rezistencën ndaj zjarrit të elementëve strukturor -Pjesa 1 : Membranat mbrojtëse horizontale
English
Withdrawn 
2014-01-14 
65 
42 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhje bakri -Përmbledhja e përbërjeve dhe produkteve
805 gjetur, faqja2 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2