Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polivinilkloridi i klorinuar (PVC -C) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikat - Plastikat e ricikluara - Proçedurat e marrjes së mostrës për provën e mbeturinave të plastikave dhe ricikluesit
English
Published 
2016-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat - Plastikat e ricikluara - Përgatitja e marrjes së mostrës
English
Withdrawn 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 7: udhezues per vleresimin e konformitetit (ISO/TS 15875-7:2003)
English
Withdrawn 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polibutadieni (PB) - Pjesa 7:udhezues per vleresimin e konformitwetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Hekur dhe çelik -Shqyrtimi i metodave në dispozicion të analizave kimike
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për formimin e çeliqeve për konstruksione në përpunim
English
Published 
2014-01-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për instalimin e tubacioneve për ujin e ngrohtë dhe të ftohtë brenda ndërtesave të destinuar për konsum njerëzor
English
Published 
2014-01-14 
64 
42 € 
PDF
Blej
Skemat e marrjes së mostrës për vlerësimin e konformitetit të pjesës së tretë të pastërtisë në artikujt me metale të çmuar
English
Published 
2014-01-14 
172 
61 € 
PDF
Blej
Termat dhe përcaktimet për qëllime saldimi në lidhje me EN 1792
English
Published 
2014-01-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet e saldimit me gaz -Matja e zhurmës së emetuar nga pipëzat e saldimit, prerjes, nxehjes, ngjitjes dhe saldimit -Metoda e matjes
English
Published 
2014-01-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Saldimi -Projektimi dhe Prova pa shkatërrim e saldimeve
English
Published 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Saldimi -Metodat për vlerësimin e difekteve në strukturat metalike
English
Published 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ekspozimi i vendit të punës -Srategjia për vlerësimin e ekspozimit të lëkurës
English
Published 
2014-01-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikë -Udhëzues për fjalorin në fushën e degradueshmërisë dhe biodegradueshmërisë së polimerëve dhe aksesorët plastikë
English
Published 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikat -Plastika e ricikluar -Udhëzime për zhvillimin e standardeve për plastikën e ricikluar
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për kodimin e produkteve dhe destinacionet e tyre të përdorimit
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Saldimi i çelikut të përforcuar -Tegel saldimi -Metodat e provës dhe kërkesat e performances
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 545
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Raport mbi përcaktimin e abarazionit mesatar pas një numri të përcaktuar provash
849 gjetur, faqja2 nga43 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2