Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sisemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve termoplastike për ujra të zeza dhe shkarkim mbeturinash -Metodat e provës për hermeticitet me ajër e bashkimeve
English
Published 
2022-11-09 
38 
32 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Tuba bakri të rumbullakët të pa salduar për ujë dhe gas për përdorime sanitare dhe ngrohje
English
Published 
2016-02-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Adezivë - Përcaktimi dhe përgatitja e mostrave për provë
English
Published 
2022-11-09 
206 
61 € 
PDF
Blej
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 2: Kërkesa teknike për realizimin e konstruksioneve prej çeliku
English
Published 
2022-11-09 
129 
55 € 
PDF
Blej
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 3: Kërkesat teknike për strukturat e aluminit
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike -Bashkime për tuba dhe rekorde plastike termodure të përforcuara me xham (PPXH) -Metodat e provës për papërshkueshmërinë dhe rezistencën në dëmtimin e bashkimeve fleksibël dhe artikulacioneve të korrigjuara
English
Withdrawn 
2010-10-06 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kontrolli I sistemeve të ngrohjes -Pjesa 1 : Pajisjet për kontrollin e temperaturës së jashtëme për sistemet e ngrohjes me korent
English
Withdrawn 
2012-11-09 
53 
38 € 
PDF
Blej
Tuba prej gome dhe termoplastesh dhe komplete tubash për kimikate të lënget ose të gaztë -Specifikimi
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e ngrohjes në ndertesa -Procedura për përgaditjen e dokumentave për veprim, mirëmbajtje dhe përdorim -Sistemet e ngrohjes që nuk kërkojn poperator të trajnuar
English
Withdrawn 
2010-10-06 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e ftohjes dhe pompat e nxehtësisë -Dispozitivët e tregimit të nivelit të lëngut -Kërkesat , provat dhe shënimi
English
Published 
2022-11-09 
52 
38 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2022-11-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nën presion për furnizim me ujë dhe për drenazhimin dhe kanalizimin e ujrave të zeza -Polietileni (PE) -Pjesa 3 : Rakorderitë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizim me ujë -Polietileni (PE) -Pjesa 4 : Ventilat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sisteme të tubacioneve plastike për furnizim me ujë -Polietileni (PE) Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
English
Withdrawn 
2016-02-18 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimet e seksionit: bashkuesit koaksialë të radio frekuencës - Seria BNC
English
Published 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesat -Kanalizimet -Përmasat e flanxhave rrethore për ventilim në përgjithësi
849 gjetur, faqja7 nga43 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7