Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2022-05-04 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietileni me lidhje të kundërt (PE - X) - Pjesa 3 : Pajisjet
English
Draft 
2022-05-04 
10 
15 € 
PDF
Blej
Plastikat - Rrëshirat e lëngshme - Përcaktimi i densitetitme metodën e piknometrit
English
Draft 
2022-05-04 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i tendencës së përbërjeve dhe produkteve me bazë me homopolimerë dhe kopolimerë të vinil kloridi për të çliruar klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)
English
Draft 
2022-05-04 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i tendencës së përbërjeve dhe produkteve me bazë me homopolimerë dhe kopolimerë të vinil kloridi për të çliruar klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)klorurin e hidrogjenit dhe disa produkte të tjera acide në temperatura të larta - Pjesa 3: Metoda e Konduktometrike (ISO 182-3:1993)
English
Draft 
2022-05-04 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bakër i farkëtuar dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i gjurmëve të mbetura - Prova me Nitrat Mërkuri (I)
English
Draft 
2022-05-04 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikat - Percaktimi i fortesise -Pjesa 2: Fortesia Rockwell (ISO 2039-2:1987)
English
Draft 
2022-05-04 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikat- percaktimi i shkalles te transmetimit te gazit per filmat dhe fletet e holla nen presionin atmosferik-Metoda manometrike (ISO 2556:1974)
English
Draft 
2022-05-04 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bakër - Prova e dobësimit me hidrogjen
English
Draft 
2022-05-04 
21 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Matja e rezistencës së materialeve plastike përçuese (ISO 3915:2022)
English
Draft 
2022-05-04 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastika - Përcaktimi i indeksit të thyerjes
English
Draft 
2022-05-04 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakordet plastike - Përcaktimi i patejdukshmërisë
English
Draft 
2022-05-04 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për transportin e ujit për konsum nga njerëzit - Vlerësimi i zhvendosjes - Përcaktimi i vlerës së zhvendosjes të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre - të tubave dhe pajisjeve plastike dhe bashkimeve të tyre -
English
Draft 
2022-05-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj djegies së mostrave të holla fleksibël vertikale në kontakt me burimin e djegies me flakë të vogël - Amendamenti 1: Mostrat (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
English
Draft 
2022-02-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
English
Draft 
2022-05-04 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj ndezjes së mostrave të holla fleksibël vertikale në kontakt me burimin e ndezjes me flakë të vogël (ISO 9773:1998)
English
Draft 
2022-05-04 
29 
28 € 
PDF
Blej
Percaktimi i rezistences ndaj perhapjes se shpejte te plasaritjes (RCP) - Prova gjitheperfshirese
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme teknike të shpërndarjes për produkte çeliku
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 2 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione jo të lidhur
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 3 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët, të normalizuar/ të laminuar të normalizuar
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione -Pjesa 4 : Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët të laminuar në mënyrë termomekanike
805 gjetur, faqja7 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7