Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2022-02-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut - Pjesa 2: Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike (FAAS)
English
Draft 
2022-02-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Bashkuesit e tubave prej gome për përthithjen ose shkarkimin e naftës - Specifikimet e bashkuesve të tubave
English
Draft 
2022-02-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Bashkuesit e tubave prej gome për përthithjen ose shkarkimin e naftës - Specifikimet e bashkuesve të tubave
English
Draft 
2022-02-28 
78 
45 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhje bakri - Lingotat dhe derdhjet
English
Draft 
2022-02-28 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale gome për guarnicione dhe diafragma për pajisjet e gazit dhe pajisjet me gaz
English
Draft 
2022-02-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale bllokuese (guarnicione) për bashkimet metalike me fileto në kontakt me gazet e klasës së I. II e të III dhe të ujit të nxehtë - Pjesa 1 : Komponentët bashkues anaerobik
English
Draft 
2022-02-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakt me gaz të klasës I. II e të III dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 2 : Përbërësit e lidhjeve jo të ngurta
English
Draft 
2022-02-28 
10 € 
PDF
Blej
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakte me gaz të grupit të parë, të dytë, të tretë dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 3 shiritat jo metaloqeramik PTFE (EN 751-3:1996/AC:1997)
English
Draft 
2022-02-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e papërshkueshëm për lidhjet metalike me fileto në kontakt me gaz të klasës I. II e të III dhe për ujë të ngrohtë - Pjesa 3 : Shiritat jo metaloqeramik
English
Draft 
2022-02-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe kompletet e tubave -Tipi hidraulik i përforcuar me kordon teli -Specifikimi
English
Draft 
2022-02-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tuba gome dhe kompletet e tubave - Tipi hidraulik i veshur me gomë i përforcuar me spirale teli - Specifikimi
English
Draft 
2022-05-04 
24 
26 € 
PDF
Blej
Plastikat - Percaktimi i limitit te kohës së temperaturës pas ekspozimit të zgjatur të nxehtësisë (ISO 2578:1993)
English
Draft 
2022-05-04 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - komponente Plastikat - Përcaktimi i dimensioneve (ISO 3126:2005)
English
Draft 
2022-07-06 
13 € 
PDF
Blej
Materiale metalike - Kalibrimi i sistemeve ekstensometër që përdoren në provën njëaksiale Korigjim teknik 1 (ISO 9513:2012/Cor 1:2013)
English
Draft 
2022-07-06 
59 
38 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Kalibrimi i ekstensiometrave që përdoren në provën njëaktëshe
English
Draft 
2022-05-04 
16 
20 € 
PDF
Blej
Tubat plastike për transportin e fluideve nën presion - Praktika e minierave - Metoda e llogaritjes për dëmtimin kumulativ
English
Draft 
2022-05-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Bashkueset prej polivinil kloridi të pa plastifkuar (PVC - U) për ngarkesë fundore me fole të dyfishtë - Metoda e provës për hermeticitetin dhe sforcimin kur i nënështrohen përkuljes dhe pres
English
Draft 
2022-05-04 
78 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për zbatime industriale - Akrilonitril - butadien - stireni (ABS). polivinil kloridi i pa plastifikuar (PVC - U) dhe polivinil kloridi i kloruar (PVC - C) - Specifikimet për komponentët dhe sistemin - Seritë metrike
English
Draft 
2022-05-04 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Draft 
2022-05-04 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalime të ujit të ngrohtë dhe të ftohtë - Polietileni me kundërlidhje ( PE - X ) - Pjesa 2 : Tubat
805 gjetur, faqja6 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6