Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2019-03-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2015-11-03 
49 
36 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin e notit - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjësete notit që mbahen veshur në trup
English
Published 
2022-07-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetjake e syve -Mbrojtësit e syve për përdoruesit motorik që levizin në dëborë(borë)
English
Withdrawn 
2016-01-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes - Përcaktimi i termave dhe përbërësve
English
Withdrawn 
2012-09-05 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë -Pajisjet me prurje nxehtësia jo më të madhe se 70 kW dhe me kapacitet mbajtës jo më të madh se 300 l -Pjesa 1 : Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes së ujit të ngrohtë
English
Published 
2013-05-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 1 : Percaktimi I rrjedhjes së brendshme dhe rrjedhjes së përgjithshme të brendshme
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 2 : Prova praktike të performances
English
Published 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 3 : Percaktimi I rrezistencës së frymarrjës
English
Published 
2013-05-13 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metoda e provave -Pjesa 5 : Kushtet klimaterike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metodat e provës -Pjesa 7 : Përcaktimi i depërtimit të grimcave në filtër
English
Published 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Metodat e provës -Pjesa 8 : Përcaktimi i bllokimit nga pluhuri I dolomitit
English
Published 
2015-11-03 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për artet luftarake - Pjesa 3: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e trungut(trupit)
English
Published 
2015-11-03 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake – Pjesa 4: Kërkesat dhe metodat e provës shtesë për mbrojtëset e kokës
English
Published 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pjaisje mbrojtëse për artet marciale(luftarake) -Pjesa 6 : Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e gjoksit të femrave
English
Published 
2010-09-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake -Pjesa 7 : Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëse e duarve dhe këmbëve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aksesore shikimi per perdorim jo -profesional -Metodat e proves dhe kerkesat
English
Withdrawn 
2014-09-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes -Emërtimi dhe përbërësit
English
Published 
2014-09-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për rëshqitëset
395 gjetur, faqja4 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4