Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë për kufijtë e pozicionimit
English
Published 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen nga rënia -Pajisjet e rregullimit të litarit për mbajtjen në vendin e punës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Pajisjet filtruese, që kanë të trubzuara nje helet ose një kapuç -Kërkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes -Pajisjet filtruese, qe kane nje maske te plote, nje gjysem maske ose nje çerek maske -Kerkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme -Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kimike që japin një mbrojtje të kufizuar ndaj produkteve kimike të lëngëta ( pajisje të Tipit 6 dhe Tipit PB (6))
English
Withdrawn 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtëset e kërcirit për futbollistët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2016-12-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 1: Kushet dhe kondicionimi
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 1 : Kushet dhe kondicionimi
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 10 : Rezistenca ndaj nxehtësisë rrezatuese
English
Published 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 2 : Absorbimi i goditjes
English
Published 
2016-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 3: Rezistenca ndaj depërtimit
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 3 : Rezistenca ndaj depërtimit
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 4 : Efikasiteti i sistemit mbajtes
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 5 : Qendrushmeria e sistemit mbajtes
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 6 : Fusha e pamjes
English
Published 
2016-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 7: Rezistenca ndaj flakës
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 7 : Rezistenca ndaj flakës
English
Published 
2016-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 8: Vetitë elektrike
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 8 : Vetitë elektrike
English
Withdrawn 
2015-11-03 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin (udhëzimin) e notimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
395 gjetur, faqja3 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3