Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-11-04 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve ndaj goditjeve mekanike - Pjesa 4: Mbrojtësit pneumatik të motoçiklistëve - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dorezat mbrojtëse - Vetitë elektrostatike
English
Withdrawn 
2014-09-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve-Specifikime
English
Published 
2013-05-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Metodat optike të provës
English
Published 
2014-09-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Metodat jo optike të provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat për saldimin dhe teknikat që kanë të bëjnë me to - Kërkesat për përçueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat ultravioletë - Kërkesat për transmetueshmerinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat infra të kuqe - Kërkesat për transmetueshmerinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2022-07-21 
12 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Withdrawn 
2022-07-21 
13 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetjake e syve - Filtra mbrojtës nga drita verbuese diellore për përdorim industrial
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Withdrawn 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit -Mbrojtësa të syve dhe të fytyrës të tipit me rrjetë
English
Withdrawn 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Syzat per skiatore per zbritje nga lartesia
English
Published 
2012-09-05 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzues për përgaditjen e klauzolave, që kanë te bëjnë me zhurmën, në standardet e sigurisë
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Pajisjet për mbrojtjen e syve dhe të fytyrës gjatë saldimit dhe proçeseve të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2014-09-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysëm maskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndarshëm për mbrojtje kundra gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetëm kundra grimcave -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga lartësitë -Lista e termave ekuivalente
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per paranda -limin e rrenieve nga nje lartesi -Litaret me tendosje te vogel me veshje metalike
English
Published 
2014-09-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtje personale e syve -Syzet per përdoruesit e motocikletave dhe biçikletave
English
Withdrawn 
2012-09-05 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e furnizimit me gaz tё ngrohtё -Pjesa 1 : Rregullat e pёrgjitёshme tё sigurisё
395 gjetur, faqja9 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
9