Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-07-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes -Filtrat kundra pluhurit -Kerkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra kimikateve -Metodat e provave dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra kimikateve -Metodat e provave dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike
English
Published 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Doreza dhe mbrojtëse krahësh kundër prerjeve nga instrumentet prerës të makinerive
English
Withdrawn 
2014-09-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar -Kërkesat, provat, marktimi
English
Published 
2014-09-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale - Mbrojtëse gjuri për punën që kryhet në pozicionin në gju
English
Withdrawn 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 1 : Bashkues i filetuar per shtagen bashkuese
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 2 : Bashkimet e daljes
English
Published 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 3 : Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion te pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar për t’u përdorur vetëm për presion pozitiv -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit -Ekran mbrojtës fytyre dhe maskë për përdorim me helmetat e zjarrfikësve dhe helmetat industriale me performancë të lartë që përdoren nga zjarrfikësit, shërbimet e ambulancave të emergjencës
English
Published 
2022-07-21 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet personale të syve - Vizorë me performancë të lartë të destinuara vetëm për përdorim me helmeta mbrojtëse
English
Withdrawn 
2014-09-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Aparate respirimi me vetëpërmbajtje me qark të mbyllur me oksigjen të ngjeshur ose me oksigjen -azot të ngjeshur -Kërkesat provat Marktimi
English
Published 
2013-05-13 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar të përmbaje një valvul me presion pozitiv që komandohet nga nevoja e mushkërisë, vetëm për qëllime shpëtimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 1 : Aparat me maskë fytyre të plotë -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 2 : Aparat me gjysmë maske fytyre në presion pozitiv -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet me lidhje të padepërtueshme nga lëngjet (Tipi 3) ose të padepërtueshme nga spërklat (Tipi 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (Tipi PB (3) dhe PB
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Përcaktimi i rezistencës në depërtim me anë të produkteve kimike të lëngëta të sprucuar, emulsioneve dhe dispersioneve
395 gjetur, faqja7 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7