Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për gurët natral -Përcaktimi I moduleve elastike dinamike të elasticitetit (nëpermjet matjes se frekuencës rezonante fondamentale)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për guret natyral -Percaktimi I rezistencës ndaj vjetrimit nga mjegulla e kripes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
21 
25 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për guret natyral -Percaktimi i fortësisë Knoop
English
Published 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për guret natyrale -Përcaktimi i rezistencës ndaj rreshqitjes me anë te testuesit me lavjerrës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
English
Published 
2020-09-01 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sisteme mbrojtëse me anë të nxjerrjes së ajrit gjatë shpërthimit të pluhurave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
24 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi temperatureës të vetëndezjes së gazrave dhe avujve
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i përhapjes së tingullit
English
Published 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i koeficientit të zgjerimit linear termik
English
Published 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i koeficientit të zgjerimit linear termik
English
Published 
2010-02-11 
52 
38 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nëntokë - Sisteme mbrojtëse - Pjesa 2: Pengesat inerte të mbajtësave ose ullukëve të ujit
English
Published 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Parandalim dhe mbrojtje nga shpërthimi në minierat nëntokë - Sisteme mbrojtëse - Pjesa 4: Sistemet automatike zjarrfikëse për makinat për kthimin e goditjes së flakës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar Terminologjia dhe klasifikimi
English
Published 
2022-08-22 
60 
38 € 
PDF
Blej
Komponentë mbrojtës të transheve - Pjesa 1: Specifikime të produktit
English
Published 
2022-08-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Komponentë mbrojtës të transheve - Pjesa 2: Provat dhe vlerësimi
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Gurë natyral -Blloqet e paperpunuara -Kërkesat
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punimeve gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
262 gjetur, faqja5 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5