Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 4: Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj goditjes i lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ujit
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 6: Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj presionit hidrostatik
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 7: Përcaktimi i sigurisë dhe besueshmërisë në temperatura ekstreme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit dhe madhesia maksimale e rritjes së presionit te gazeve dhe te avujve -Pjesa 1 : Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i përthithjes së ujit në presion atmosferik
English
Published 
2022-08-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Eksplozivë për përdorime civile - Pjesa 1: Terminologjia
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Pjesa 3: Informacioni që duhet të jepet nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar i tij për përdoruesin
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për gurët natyral -Percaktimi I rezistences ndaj vjetrimit nga veprimi I SO2 në prani të lagështisë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Shtesat minerale në bazë karbonatesh - Përcaktimi i reaktivitetit - Metoda e titrimit potenciometrik me acid hidroklorik
English
Published 
2020-09-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 1: Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave të shpërthimit të reve të pluhurit Pjesa 1 : Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit pmax të reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
31 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 2: Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit së reve të pluhurit (dp/dt)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit Pjesa 2 : Prcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes (dp/dt) max i reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese reve të pluhurit - Pjesa 3: Përcaktimi kufirit më të ulët shpërthyes të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit Pjesa 3 : Përcaktimi i kufirit më të ulët të shpërthimit LEL të reve të pluhurit
English
Published 
2020-09-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave shpërthyese të reve të pluhurit - Pjesa 4: Përcaktimi i përqendrimit kufi të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i karakteristikave të shpërthimit e reve të pluhurit Pjesa 4 : Përcaktimi i kufijve të përqendrimit të oksigjenit LOC të reve të pluhurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për gurët natyral - Përcaktimi i rezistencës ndaj vjetrimit nga goditja termike
262 gjetur, faqja4 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4