Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 3 : Mbrojtja prej mbylljes kundrazjarrit "d"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 5 : Mbrojtja me anë te sigurisë konstruktive ''C''
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 6 : Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes "b"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 8 : Mbrojtja me anë të zhytjes në leng ''K''
English
Published 
2023-06-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 11: Rezistenca ndaj tretësve (provë fërkimi)
English
Published 
2023-06-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metale të veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 17: Ngjitja e filmave të zhveshur
English
Published 
2023-06-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 18 : Rezistenca ndaj ngjyrosjes (njollosjes)
English
Published 
2023-06-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 19: Projektimi i panelit dhe metoda e provës të ekspozimit në atmosferë
English
Published 
2023-06-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 20: Ngjitja me shkumë
English
Published 
2023-06-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 6 : Ngjitja pas dhëmbëzimit (prova e tërheqjes boshe)
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 1: Kërkesat
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 10: Metoda për verifikimin e mënyrave të fillimit
English
Published 
2022-08-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 11: Përcaktimi i transmetimit të detonimit
English
Published 
2022-08-22 
13 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 12: Specifikimet e kapacitetit të kapsollës me ngarkesa dytësore
English
Published 
2022-08-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 13: Përcaktimi i dendësisë
English
Published 
2022-08-22 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 14: Përcaktimi i shpejtësisë së detonimit
English
Published 
2022-08-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 15: Llogaritja e vetive termodinamike
English
Published 
2022-08-22 
15 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 16: Zbulimi dhe matja e gazeve helmues
English
Published 
2022-08-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 2: Përcaktimi i qëndrueshmërisë termike të lëndëve plasëse
English
Published 
2022-08-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 3: Përcaktimi i ndjeshmërisë së fërkimit të lëndëve plasëse
262 gjetur, faqja3 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3