Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-22 
53 
38 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Mbushja e fugaturave me llaç
English
Published 
2022-08-22 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për punime të përkohshme - Pjesa 2: Informacion për materialet
English
Published 
2022-08-22 
10 € 
PDF
Blej
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
English
Published 
2022-08-22 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
English
Published 
2022-08-22 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje për punime të përkohshme - Skela me shtylla për mbajtje ngarkesash të realizuara me elementë të parafabrikuar - Metodat e veçanta të projektimit strukturor
English
Withdrawn 
2010-02-11 
44 
34 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e flakes -Kërkesat për performancen , metodat e provave dhe kufijtë për perdorimin
English
Published 
2017-08-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pigmente për ngjyrimin e materialeve të ndërtimit me bazë çimento dhe/ose gëlqere -Specifikimet dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lidhësa bituminoze -Përcaktimi i regjimit të thyerjes -Pjesa 1 : Përcaktimi i vlerës së thyerjes të emulsioneve kationike të bitumit Metoda e mbushesit me minerale
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i forcës së përkuljes ndaj një momenti konstant
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2023-06-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Withdrawn 
2022-08-22 
10 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Withdrawn 
2022-08-22 
13 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Published 
2022-08-22 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa1: Specifikime të produktit
English
Published 
2022-08-22 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa 2: Vlerësimi me anë të llogaritjes ose të provës
English
Published 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda e testimit te gureve natyral -Përcaktimi I ngarkese së shkatërrimit të vrimave lidhese
English
Withdrawn 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Metodat e proves për gurët natyral -Percaktimi I karakteristikave gjeometrike në njesitë
English
Withdrawn 
2010-02-11 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2017-08-01 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 2 : Mbrojtja prej mbylljes me qarkullim të kufizuar "fr"
262 gjetur, faqja2 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2