Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-02-11 
27 
28 € 
PDF
Blej
Metodologjia për vlerësimin e sigurisë funksionale të sistemeve mbrojtëse për atmosfera më shpërthim potencial
English
Published 
2022-08-22 
59 
38 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Drenimi vertikal
English
Published 
2010-02-11 
30 
29 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar -Pllaka të moduluara për dysheme dhe shkallë (të brendëshme dhe të jashtëme)
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Gurë i aglomeruar -Pllaka dhe produkte të prera në përmasa për syprina tavoline në tualet dhe kuzhina
English
Withdrawn 
2017-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit dhe madhesia maksimale e rritjes së presionit te gazeve dhe te avujve -Pjesa 1 : Përcaktimi I presionit maksimal të shperthimit
English
Published 
2023-06-30 
23 
25 € 
PDF
Blej
Devijuesit e eksplozionit (shpërthimit)
English
Published 
2023-06-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Valvolat e izolimit të përplasjes të eksplozionit (shpërthimit)
English
Published 
2023-06-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes ndaj zjarrit të shtresave të pluhurit
English
Published 
2023-06-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet e punimeve të përkohshme - Ekzekutimi - Kërkesat për prodhim
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Percaktimi I kufijve te shperthimit të gazeve dhe të avujve
English
Published 
2020-09-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kufijve të shpërthimit dhe përqëndrimi kufizues i oksigjenit (LOC) për gazrat e djegshëm dhe avujt
English
Published 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per gurë natyral -Percaktimi i koeficientit të ujëthithjes me kapilaritet
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i rezistencës në shtypje një aksiale
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i dendësisë reale dhe të dukshme dhe porozitetit të përgjithshëm dhe të hapur
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje automatike të projeksionit elektrostatik të pluhurit të veshjeve të padjegshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
80 
45 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive Pjesa 17 : Kontrolli dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
77 
45 € 
PDF
Blej
Atmosferat eksplozive Pjesa 28 : Mbrojtja e pajisjeve dhe sistemeve të transmetimit që përdorin rrezatim optic
English
Published 
2010-04-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Specifikim për vjarat minerale izoluese që nuk përdoren për kabllot me tubacione vaji
English
Published 
2010-04-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V -Pjesa 1 : Kabllot
English
Published 
2010-04-13 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V -Pjesa 2 : Pikat fundore
262 gjetur, faqja7 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7