Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-08-22 
54 
38 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Kolona me dhe të trajtuar
English
Withdrawn 
2010-02-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metodat e proves te gurit natyral -Pllakat anësore me perpunim te ashper -Kerkesat
English
Published 
2022-08-22 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ekzekutim punimesh gjeoteknike speciale - Përpunimi i dheut me vibrim
English
Withdrawn 
2010-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i kufirit të përqëndrimit të oksigjenit (LOC) për gazrat dhe avujt e djegshëm
English
Published 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Dispozitat e shkarkimit të shpërthimit
English
Published 
2010-04-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i absorbimit të ujit nga mineralet e palidhur
English
Published 
2010-04-13 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i trashësisë së sipërfaqes minerale të palidhur për sheshet (hapësirat) e jashtme sportive
English
Published 
2010-04-13 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i fortësisë së sipërfaqeve prej turfi (qilim bari) natyral dhe sipërfaqeve prej mineralesh të pa lidhur për sheshet e jashtme sportive
English
Published 
2010-04-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i përbërjes dhe formës së pjesëshme të sipërfaqes minerale të palidhur për sheshet sportive të jashtme
English
Published 
2010-04-13 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i përmbajtjes së ujit në sipërfaqet minerale të palidhura për sheshet sportive të jashtme
English
Published 
2010-02-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi në minierat nen tokë Pajisjet dhe sistemet mbrojtese për kapjen e gazeve shpërthyese të minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Projektimi i ventilatoreve në atmosferat shpërthyese potenciale
English
Published 
2020-09-01 
54 
38 € 
PDF
Blej
Projektimi i ventilatorëve që punojnë në atmosfera potencialisht shpërthyese
English
Published 
2010-02-11 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e mbrojtjes për rastet kundër shpërthimit të gazit
English
Published 
2010-02-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme izoluese të shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Makina dhe montime për shpërthimin dhe përpunimin e gurëve natyror -Siguria Kërkesa për sharrat me fije diamanti
English
Published 
2010-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makina dhe impiante për miniera dhe përpunimin mekanik të gurëve natyror Siguria -Kërkesa për makinat automate me zinxhir dhe rrip transmesioni
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
English
Published 
2023-06-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
English
Published 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Metodologjia e vlerësimit të rrezikut të pajisjeve jo elektrike dhe përbërësve të destinuar për t'u përdorur në atmosfera shpërthyese
262 gjetur, faqja6 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6