Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzim për pajisjen që synon të rrisë sigurinë për parandalimin e shpërthimeve
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lende djegese te ngurta -Percaktimi i karbonit, hidrogjenit dhe azotit, tepergjithshem -Metoda instrumentale
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut -Procedura hap pas hapi për proven e peshoreve statike
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Për minierat – Udhëzime për metodat e verifikimit të përmasave për transmesione me dhëmbë për zinxhirët e konvejerëve
English
Published 
2022-08-22 
42 
34 € 
PDF
Blej
Kullat e aksesit celular dhe të punës të bëra nga elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, kërkesat e sigurisë dhe performancës
English
Published 
2022-08-22 
18 
22 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për murin e jashtëm dhe betoni - Pjesa 1: Klasifikimi
English
Withdrawn 
2017-08-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2023-06-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2020-09-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi - Pjesa 2: Konceptet bazë dhe metodologjia për shfrytëzimin e minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Prodhime prej guri natyral Punim guri me përmasa Kërkesa
English
Published 
2022-08-22 
79 
45 € 
PDF
Blej
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Metodat e testimit të gurëve natyral -Përcaktimi I rezistënces ndaj kristalizimit të kryprave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metoda të provave për gurë natyralë -Përcaktimi i forcës së përkuljes ndaj ngarkesës së përqëndruar
English
Published 
2010-04-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 6 : Litarë me fije të përdredhur për puset e minierave
English
Published 
2010-04-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 7 : Litarë me thurje të bllokuar për puset e minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Gurë natyralë -Kriteret e emërtimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
104 
51 € 
PDF
Blej
Gurë natyralë -Kriteret e emërtimit
English
Published 
2017-08-01 
44 
34 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë dhe metodat e provave
English
Published 
2017-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë për kufijtë e pozicionimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
51 
38 € 
PDF
Blej
Guret natyral -Terminologjia
262 gjetur, faqja1 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1