Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Letra dhe kartoni në kontakt me produktet ushqimore -Përcaktimi i transferimit të përbërësve antimikrobial
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi I dendësisë relative
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi I pH
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Metoda për percaktimin e së fosforit në lëngjet e frutave dhe perimeve -Metoda spektrometrike
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Percaktimi i permbajtjes se acidit citrik (citrat) -Metoda spektrometrike NAD
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së acidit L -malik ( L -malatit) në lëngjet e frutave dhe perimeve -Metoda spektrometrike NAD
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi enzimatik i permbajtjes se acidit D -izocitrik -Metoda spektrometrike me NAD
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda të provave për shokun termik dhe rezistencës ndaj shokut termik
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Metoda të provave për transparencën e artikujve qeramike Materials and articles in contact with foodstuffs -Test methods for transhcency of ceramic articles
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Amidoni dhe produktet e rrjedhura prej tij -Përcaktimi i përmbajtjes së dyoksidit të squfurit -Metoda acidimetrike
English
Published 
2013-12-23 
51 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 1 : Udhëzues për seleksionimin e kushteve dhe metodat e provës për migrimin e përgjithshëm
English
Withdrawn 
2016-09-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Plastikat - Pjesa 10: Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit (metoda e modifikuar për përdorim në rastet e ekstratimit jo të plotë të vajit të ullirit
English
Published 
2013-12-23 
59 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 11 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në përzjerjet e triglicerideve sintetike të markuara C
English
Withdrawn 
2013-12-23 
21 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 12 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në temperatura të ulta
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 13 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në temperatura të larta
English
Withdrawn 
2013-12-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 14 : Metodat e provës për "provat zevendësuese" për migrimin e përgjithshëm për plastikat që hyjnë në kontakt me ushqimet yndyrore duke përdorur mjedisin e provës izooktan dhe etanol 95%
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 11 : Metodat e provës alternative për migrimin në ushqimet yndyrore të simuluar me ekstratim të shpejtë në izooktan dhe/ose etanol 95%
English
Withdrawn 
2013-12-23 
34 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 2 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit me zhytje të plotë
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 3 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimet simulante ujore me zhytje të plotë
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 4 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit nëpërmjet qelizave
662 gjetur, faqja5 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5