Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-23 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda HPLC për përcaktimin e ksantofiless në mishin e peshkut -Pjesa 2 : identifikimi i raportit të enantiomerit të2 astaksantines
English
Published 
2016-09-26 
43 
34 € 
PDF
Blej
Bioteknologji - Mikroorganizmat - Shqyrtimi i listave të ndryshme ekzistuese të patogjenëve të kafshëve dhe lëshimi i një raporti
English
Withdrawn 
2016-09-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologji e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Udhëzime për vlerësimin e pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore
English
Withdrawn 
2016-09-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologji e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Udhëzime për vlerësimin e pasigurisë së matjes për përcaktimet sasiore
English
Withdrawn 
2014-12-15 
15 € 
PDF
Blej
Yndyrnat dhe vajrat bimore dhe shtazore - Përcaktimi i elementëve gjurmues me anë të metodës që bazohet në spektroskopinë e emisionit optik me plazëm të çiftuar me induksion (ICP-OES)
English
Withdrawn 
2017-07-28 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lëndëve ushqyese për kafshë - Metoda horizontale për zbulimin e Vibrio spp potencialisht enteropathogenike. - Pjesa 1: Zbulimi i Vibrio cholerae dhe Vibrio parahaemolyticus
English
Withdrawn 
2017-07-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe lëndëve ushqyese për kafshë - Metoda horizontale për zbulimin e Vibrio spp potencialisht enteropathogenike. - Pjesa 2: Zbulimi i llojeve të ndryshme përveç Vibrio cholerae dhe Vibrio parahaemolyticus
English
Withdrawn 
2014-12-15 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e menaxhimit të sigurisë të ushqimit -Kërkesat për organizmat që kryejnë kontrolle dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit të sigurisë së ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
27 
28 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Krahasimet ndërlaboratorike për testet e zotësisë të laboratorëve të kimisë analitike
English
Published 
2017-07-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 2: Përgatitja, ruajtja dhe shpërndarja e ushqimit për konsum
English
Published 
2017-07-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 3: Bujqësia
English
Published 
2017-07-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 4: Industria e paketimit të ushqimit
English
Published 
2017-07-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Programet paraprake mbi sigurinë e ushqimit - Pjesa 4: Industria e paketimit të ushqimit
English
Published 
2017-07-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Qumështi dhe produktet e qumështit - Përcaktimi i aciditetit të tritueshëm të yndyrës së qumështit
English
Withdrawn 
2016-09-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Udhëzim për vlerësimin e metodave mikrobiologjike
English
Withdrawn 
2016-09-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Udhëzim për vlerësimin e metodave mikrobiologjike
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaqe muraturePjesa9 : Përcaktimi I kohës së punueshmerisë dhe koha e saktë e llaqit të freskët
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor -Çeliku i veshur me kallaj
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor -Çeliku jo i veshur (hekur i zi)
English
Published 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Çeliku për amballazhim -Produkte fletësh çeliku të parashikuara për përdorim në kontakt me produktet ushqimore dhe pijet për konsumin njerëzor dhe kafshëve Jo çeliku i veshur me aliazhet elektrolitike krom/oksid kromi
662 gjetur, faqja4 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4