Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 23 : Përcaktimi i formaldehide dhe hexamethylenetetramine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 24 : Përcaktimi i acidit maleik dhe anhidridit maleik në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 26 : Pëercaktimi i 1 -octene dhe tetrahidrofuran në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
27 
28 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 26 : Pëercaktimi i 1 -octene dhe tetrahidrofuran në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 27 : Përcaktimi i 2,4,6 -triamino -1,3,5 -triazine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 28 : Përcaktimi i 1,1,1 -trimetilolpropan në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 9 : Përcaktimi i acidit acetik, vinil ester në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet - Veshjet polimerike mbi leter dhe karton - Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të provës për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i dihidrokalkon -neohesperidinës
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Aditivët polimerë -Metoda e provës për përcaktimin e fraksionimit të masës të shtesave polimere që shtrihen nën 1000 Dalton
English
Published 
2012-02-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Grurë i fortë (T durum Desf) Udhëzues i përgjithshëm për metodat e instrumentave matës të semolina colo
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Metodat e analizës për zbulimin e organizmave të modifikuar gjenetikisht dhe produkteve që rrjedhin nga to -Strategjitë e marrjes se mostrave
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i acesulfamit -K, aspartamit, neohesperidines -dihidrokalkonit dhe saharines -Metoda HPLC
English
Published 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë -Zbulimi i alergeneve ushqimor me metoda imunologjike -Pjesa 3 : Percaktimi sasior i lajthise me enzime duke perdorur antitrupat poliklonal dhe detektimin e proteines me metoden Lowry
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë-Zbulimi i alergeneve ushqimorë me metodat biologjike molekulare-Pjesa 2: CELERY -(apium graveolens) -Përcaktimi cilësor i një sekuence specifike të ADN ne salcicet e gatuara me anë të PCR në kohë reale
English
Published 
2012-02-02 
40 
32 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Grurë i zakonshëm (Triticum aestivum L) -Përcaktimi i vetive të matjes së cilësisë të hidratimit së brumit të përshtatshëm nga prova tregtare dhe metodologjia e provave të bluarjes
English
Published 
2013-12-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi përmbajtjes së sheqerit -Metoda shkëmbyese kromatografike me performancë të lartë (HPAEC -PAD)
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Modelimi i PCR të tensioneve probiotike të Saccharomyces cerevisiae (majaja)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i fumonisines B1 dhe B2 në ushqimet e përpunuara me përmbajtje misri për foshnjat dhe fëmijët e vegjël -Metoda HPLC me pastrim ne kolone imunoafiniteti dhe detektim me fluoreshencë pas derivatizimit në parakolonë
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Metoda HPLC për përcaktimin e ksantofiles në mishin e peshkut -Pjesa 1 : Determination of astaksantines and kantaksantines
662 gjetur, faqja3 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3