Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-06-29 
35 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë – Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohe reale (PCR) – metoda bazë për zbulimin e patogjenëve te shkaktuar nga ushqimet – Metoda horizontale për zbulimin e Shiga toksinë-duke prodhuar Encherichia coli (STEC) dhe përcaktimin e O157,O111,O26,O103 dhe O145 serogrupet (ISO/TS 13136:2012)
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë -Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore -Pjesa 1 : Përgatitja e metil estereve (ISO/TS 17764 -1 : 2002)
English
Published 
2014-12-15 
12 
17 € 
PDF
Blej
Ushqim për kafshë - Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore - Pjesa 2: Metoda kromatografike me gaz
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqimi për kafshë -Metoda horizontale për zbulimin, numërimin dhe serotipimin e Salmonellës -Pjesa 2 : Numërimi me anë të teknikës se numrit me te mundshem te zvogëluar
English
Withdrawn 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit -Udhëzues per shtrirjen e linjës së makinerive -Materialet për mjedisin e destinuar për artikujt ushqimorë
English
Published 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit -Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve me LC -MS/MS -Parametrat mas spektrometrike
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit -Kriteret e performancës për metodat e analizës të validuara në një laborator të vetëm për përcaktimin e mykotoksinave
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë -Zbulimi i alergeneve ushqimorë -Modeli për dhenien e informacionit rreth metodave imunologjike dhe metodave biologjike molekulare
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 10 : Përcaktimi i akrilamidëve në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 11 : Përcaktimi i acidit aminoundekanoik 11 -në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 12 : Përcaktimi i 1,3 -benzenedimetanaminë në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 13 : Përcaktimi i 2,2 -bis (4 -hydroksifenil) propan (Bisfenol A) në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 14 : Përcaktimi i 3,3 -bis (3 -metil -4 -hydroksifenil) -2 -indolinë në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 16 : Përcaktimi i akrilamideve në kaprolaktam dhe kripës së kaprolaktamit në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 17 : Përcaktimi i klorureve të karbonileve në plastika
English
Published 
2013-12-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 18 : Përcaktimi i 1,2 -dihidroksibenzene, 1,3 -dihidroksibenzene, 1,4 -dihidroksibenzene, 4,4' -dihidroksibenzofenone dhe 4,4'dihidroksibifenil në stimul
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 19 Përcaktimi i dimetilaminoetanol në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
20 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 20 : Përcaktimi i epiklorohidrinës në materialet plastike
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 21 : Përcaktimi i etilenediamine and hekzaametilenediamine në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit -Pjesa 22 : Përcaktimi i oksidit etilenit dhe oksidit propilenit në materialet plastike
662 gjetur, faqja2 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2