Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Proceset dhe prodhimi në shkallë industriale - Udhëzim për praktikën cilësore procedurat trajnimin dhe kontrollin e personelit
English
Withdrawn 
2010-01-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Ushqime me origjine vegjetale Metoda me shume mbetje te percaktimit te mbetjeve te pesticideve me gazkromatografi ne faze te gazte -Pjesa 1 : Te pergjithshme
English
Withdrawn 
2010-01-11 
40 
32 € 
PDF
Blej
Ushqime me origjine vegjetale Metoda me shume mbetje te percaktimit te mbetjeve te pesticideve me gazkromatografi ne faze te gazte -Pjesa 2 : Metoda per ekstraktim dhe pastrim
English
Withdrawn 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ushqime me origjinë vegjetale -Metoda me shumë mbetje të percaktimit të mbetjeve te pesticideve me gazkromatografi në fazë të gaztë -Pjesa 3 : Percaktimi dhe provat e konfirmimit
English
Published 
2010-01-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 1 : Metoda spektrometrike
English
Published 
2010-01-11 
15 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 2 : Metoda gazkromatografike
English
Published 
2010-01-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 3 : Metoda spektrometrike UV qe perdor ksantogenatin
English
Published 
2013-12-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materjale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Konteniertë izoluar -për përdorim shtëpiak -Pjesa1 : Karakteristika për paisje vakumi si enë dhe shishe izoluese
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa2 : Karakteristika për kuti dhe qanta të izoluara
English
Published 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Materjalet dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Kontinierë të izoluar për përdorim shtëpiak -Pjesa3 : Karakteristika për akumulator termikë
English
Published 
2015-09-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisi prodhues - Marrja e mostrës
English
Withdrawn 
2015-09-25 
16 
20 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Përcaktimi i sasisë
English
Published 
2013-12-23 
10 
15 € 
PDF
Blej
Bioteknologjija -Laboratratorët për kërkim,zhvillim dhe analiza -Udhëzim për kufizimet e kafshëve të vaksionuara me mikroorganizma në eksperimentet
English
Published 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bioteknologjija -Laboratratorët për kërkim,zhvillim dhe analiza -Udhëzim për veprimet e laboratorit të bioteknologjisë
English
Published 
2013-12-23 
31 
29 € 
PDF
Blej
Artikuj për gatim -Presioni I paisjeve të gatimit për përdorim shtëpiak
English
Published 
2010-01-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines D me kromatografi te lenget te fazes se gazte me performance te larte -Matja e kolekalciferolit (D3) ose ergokalciferol (D2)
English
Withdrawn 
2010-01-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines E me ane te HPLC (kromatografise ne faze te lenget me presion te larte) Matja e alfa, beta, gama dhe delta tokoferoleve
English
Published 
2016-07-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i vitaminës E me anë të HPLC (Kromotografisë në faze të lëngët me presion të lartë) – Matja e alfa,beta,gama dhe delta tokoferoleve
English
Withdrawn 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitamines A me anë të kromatografisë në faze të lëngët me presion të lartë (HPLC) -Pjesa 1 : Matja e retinolit trans dhe retinolit 13 -cis
English
Published 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i vitaminës A me anë të kromatografisë në fazë të lëngët me presion të lartë (HPLC) -Pjesa 2 : Matja e betakarotenit
662 gjetur, faqja7 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7