Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 5 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimet simulante ujore nëpërmjet qelizave
English
Withdrawn 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 6 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vajin e ullirit duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 7 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant duke përdorur qese
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 8 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në vaj ulliri me mbushje me produkt
English
Withdrawn 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin -Plastikat -Pjesa 9 : Metodat e provës për migrimin e përgjithshëm në ushqimin ujor simulant i mbushur me produkt
English
Published 
2010-01-11 
12 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i permbajtjes se nitrateve dhe/ose nitriteve Pjesa 1 : Konsiderata te pergjithshme
English
Withdrawn 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 2:Metoda kromatografike në fazë të lëngët dhe performance të lartë dhe metoda e shkembimit jonik (HPLC/IC) për përcaktimin e përmbajtjes së nitrateve në perime dhe produ
English
Withdrawn 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 2:Metoda kromatografike në fazë të lëngët dhe performance të lartë dhe metoda e shkembimit jonik (HPLC/IC) për përcaktimin e përmbajtjes së nitrateve në perime dhe produ
English
Published 
2013-12-23 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së nitratit dhe/ose nitritit -Pjesa 3 : Përcaktimi spektrometrik i permbajtjes se nitrateve dhe nitriteve në produktet e mishit, pas reduktimit enzimatik të nitratit ne nitritit
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së nitratit dhe/ose nitritit -Pjesa 4 : Metoda kromatografike me shkembim jonik (IC) per percaktimin e permbajtjes se nitriteve dhe nitrateve ne produktet e mishit
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 5: Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së nitrateve në ushqimet që përmbajnë perime të destinuara për foshnja dhe fëmijë të vegjël
English
Published 
2013-12-23 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve -Pjesa 7 : Metoda me rrjedhje të vazhdueshme për përcaktimin e përmbajtjes së nitrateve në perime dhe produkte perimesh pas reduktimit me kadmium
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi i përmbajtjes së azotit -Metoda Kjeldahl
English
Withdrawn 
2013-12-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi i përmbajtjes së karotenoideve të përgjithshme dhe fraksioneve të vecanta të karotenoideve
English
Withdrawn 
2013-12-23 
13 € 
PDF
Blej
Lëngje frutash dhe perimesh -Përcaktimi i acidit tartrik në lëngun e rrushit -Metoda kromatografike ne faze te lenget me performance te larte
English
Withdrawn 
2013-12-23 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin e ushqimit -Makinat me sharrë shirit -Kërkesat e sigurisë dhe higjenës
English
Published 
2016-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Udhëzim për kontrollin e cilësisë të kiteve diagnostikuese që përdoren në bujqësi kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtimeve të bimëve dhe kafshëve dhe ndotjen e mjedisit
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Udhëzim për kontrollin e cilësisë të kiteve diagnostikuese që përdoren në bujqësi kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtimeve të bimëve dhe kafshëve dhe ndotjen e mjedisit
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Udhëzim për kontrollin e cilësisë të kiteve diagnostikuese që përdoren në bujqësi kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtimeve të bimëve dhe kafshëve dhe ndotjen e mjedisit
English
Published 
2016-07-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bioteknologjia - Proceset dhe prodhimi në shkallë industriale - Udhëzim për praktikën cilësore procedurat trajnimin dhe kontrollin e personelit
662 gjetur, faqja6 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6