Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportive -Pjesa 7 : Përcaktimi i qëndrimit statik (të palëvizshme)
English
Withdrawn 
2009-12-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Strukturat artificiale të ngjitjes -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ACS me pikat e mbrojtëse
English
Withdrawn 
2009-12-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Strukturat artificiale të ngjitjes -Kërkesat e sigurisë dhe metodate provës për muret popël
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Strukturat artificiale të ngjitjes -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mbajtëset e ngjitjës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
55 
38 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Mbajtëse biberoni -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi I shkallës së depërtimit të ujit
English
Published 
2023-07-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive - Metodat e provës për përcaktimin e infiltrimit vertikal të ujit dhe normave të rrjedhës horizontale të uji
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Akcesoret për zhytje -Pajisjet e kombinuara për pluksim (notim) dhe për shpetim -Kërkesat për funksionimin dhe për sigurinë -Metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-2: Makinat për prodhimin e tubave në aksin horizontal
English
Published 
2015-05-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-3: Makinat për tensionimin paraprak të tubave
English
Published 
2015-05-12 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-4: Makinat veshëse të tubave të betonit
English
Withdrawn 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Këmbimi i trupave dhe mjetet tregtare -Mushamatë - Pjesa 2: Kërkesat minimale për perdet e rënda
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Unazat -Kërkesat e sigurisë dhe përdorimit
English
Published 
2009-12-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja e fushës së lojës -Pajisja e basketbollit -Funksioni dhe kërkesat e sigurisë, metodat e provave
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fushës së lojës - Pajisjet e volejbollit - Kërkesat funksionale dhe të sigurisë , metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
14 
18 € 
PDF
Blej
Artikuj për kujdesin e fëmijëve -Karrike tavolinë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2023-07-17 
61 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
23 
25 € 
PDF
Blej
Skelat për fasadat të përgatitura me elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Specifikimet e produktit
English
Withdrawn 
2013-12-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Artikuj që përdoren për mirërritjen e fëmijëve -Metodat për përcaktimin e çlirimit të substancave N -Nitrosamina dhe N -Nitrozo nga thithëset dhe biberonat prej elastomeri ose prej gome
English
Withdrawn 
2018-12-31 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizimi për ngjitje në mal - Mjetet e akullit - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
268 gjetur, faqja4 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4