Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Pykat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Published 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Makaratë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Hekurat në mur, shkallët grilë dhe kornizat për ngjitje -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Trarët e ekuilibrit -Kërkesat e sigurisë dhe të përdorimit, metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Elasticiteti i shtresave të dyshemesë - Specifikimet për nënshtresa
English
Withdrawn 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportive -Pjesa 1 : Tapetët gjimnastikorë, kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 2 : Tapetët për kërcim me shkop dhe kërcim së larti, kërkesat e sigurisë
English
Published 
2018-12-31 
15 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 2 : Tapetët për kërcim me shkop dhe kërcim së larti, kërkesat e sigurisë
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 3 : Tapetët për Judo, kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ttapetët sportiv -Pjesa 4 : përcaktimi i thithjes së goditjës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ttapetët sportiv -Pjesa 4 : përcaktimi i thithjes së goditjës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 5 : Pëcaktimi I fërkimit në pjesën e poshtme(bazë)
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportive -Pjesa 6 : Përcaktimi i fërkimit në pjesën e sipërme ( lart)
268 gjetur, faqja3 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3