Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-12-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash -Pjesa 3 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës përlodrat rreshqitëse
English
Published 
2023-07-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje për sheshe lojrash - Pjesa 7: Udhëzues mbi instalimin, inspektimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin
English
Withdrawn 
2015-05-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Veshja e sipërfaqes së sheshit të lojrave - Përcaktimi kritik i rënies së lartësisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim -Ndriçimi në sporte
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Kuajt me doreza dhe kaluqët -Kërkesat e sigurisë dhe të përdorimit, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Hekurat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Published 
2013-12-04 
49 
36 € 
PDF
Blej
Rrethore fëmijësh për përdorim shtëpiak -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i forcës së bashkimit të sipërfaqeve sintetike
English
Published 
2018-12-31 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i forcës së bashkimit të sipërfaqeve sintetike
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për mjedise sportive -Procedura për përgatitjen e pjesëve për testim të plisave sintetikë dhe tekstili
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për mjedise sportive -Procedura për përgatitjen e pjesëve për testim të plisave sintetikë dhe tekstili
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Spërfaqet për zonat sportive -Përcakimi i vetive të tendosjes në tërheqje të sipërfaqeve sportive sintetike
English
Published 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet par zonat sportive -Metodat e provës -Parcaktimi i mbulesës prej plisash bari (livadhi) natyral të tokës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i thellësisë së drizës së livadhit natyral
English
Published 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i lartësisë së plisit të livadhit natyral
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i mënyrës rrokullisëse të topit
English
Published 
2018-12-31 
15 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i mënyrës rrokullisëse të topit
English
Withdrawn 
2012-12-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive -Përcaktimi i qëndrimit vertikal të topit
268 gjetur, faqja2 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2