Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinës -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për dyshemetë dhe muret (pareteve) ndarëse
English
Withdrawn 
2018-12-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinës -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për dyshemetë dhe muret (pareteve) ndarëse
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishines Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shkallët, këmbëzat e shkallëve dhe lukadredhësat me krahë
English
Withdrawn 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishines Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shkallët, këmbëzat e shkallëve dhe lukadredhësat me krahë
English
Published 
2015-05-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje për pishina - Pjesa 3: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet argëtuese të ujit bazuar në ujë/ajër dhe për hyrjet dhe daljet e ujit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishinës -Pjesa 4 : Kërkesa të veqanta shtesë të sigurisë dhe metodat provë për platformat e nisjes
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishinës -Pjesa 4 : Kërkesa të veqanta shtesë të sigurisë dhe metodat provë për platformat e nisjes
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajsije e pishinës -Pjesa 5 : Kërkesatë veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për vijat (zonat) e korsisë
English
Published 
2018-12-31 
15 € 
PDF
Blej
Pajsije e pishinës -Pjesa 5 : Kërkesatë veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për vijat (zonat) e korsisë
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinës -Pjesa 6 : Kërkesat e veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për tabelat rrotulluese
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishinës -Pjesa 7 : Kërkesa të veçanta shtesë të sigurisëdhe metodat e provës për portat në water polo
English
Withdrawn 
2009-12-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesa për çanta të fjetjes
English
Published 
2013-12-04 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 2 : Trashësia dhe riaftësimi elastic
English
Withdrawn 
2013-12-04 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 3 : Volumi pa ngarkesë dhe lehtësia e paketimit
English
Published 
2018-12-31 
13 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 3 : Volumi pa ngarkesë dhe lehtësia e paketimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
60 
38 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtëset e dorës, krahut, barkut, këmbës, shputës dhe organeve gjenitale të portierëve të hokejit dhe mbrojtëset e këcirit për lojtarët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Elasticiteti i shtresave të dyshemesë -Shtresat e dyshemsë me polivinil kloruri për përdorim ne zona speciale me lagështirë -Specifikimet
English
Published 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Pllaka patinash me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pastrimit të sipërfaqeve jo të mbushura me bar
English
Published 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota në rresht -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
268 gjetur, faqja6 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6