Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i planit urbanistik për shërbimin e fushave të sportit - Pjesa 2:Karakteristikat dhe situatat kombëtare
English
Withdrawn 
2013-12-04 
182 
61 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Udhëzimet për sigurinë
English
Withdrawn 
2013-12-04 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Përgjigjet për kërkesat e enterpretimit të EN 71 -1, EN -2 dhe En 71 -8
English
Withdrawn 
2013-12-04 
98 
48 € 
PDF
Blej
Artikujt e perdorimit dhe kujdesit per femijet -Perkthimet kombëtare të paralajmërimeve dhe instruksioneve për përdorimin e standardeve të artikujve të përdorimit dhe kujdesit per fëmijë
English
Published 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i prezantimit për pamjen e një mjedisi për spektatorë me nevoja të veçanta
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14764
English
Published 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14781
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së fushave sportive sintetike me ndikim të përsëritur
English
Draft 
2024-06-13 
66 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-06-13 
56 
38 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Shtratet portative dhe ndenjëset për përdorim shtëpiak - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-06-13 
136 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
English
Draft 
2024-06-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 1: Fjalori (ISO 4210-1:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
49 
36 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikleta - Pjesa 2: Kërkesat për biçikleta për përdorim në qytet dhe përdorim të përgjithshëm (trekking), për adoleshentë, për mal dhe për garë (ISO 4210-2:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 3: Metodat e zakonshme të provës (ISO 4210-3:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
45 
34 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 4: Metodat e provës së frenimit (ISO 4210-4:2023, Version i korrigjuar 2023-08)
English
Draft 
2024-06-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 5: Metodat e provës të timonit (ISO 4210-5:2023, Versioni i korrigjuar 2023-08)
English
Draft 
2024-06-13 
43 
34 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 6: Metodat e provës të trupit dhe pirunit të bicikletës (ISO 4210-6:2023, Version i korrrigjuar 2023-08)
English
Draft 
2024-06-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 7: Metodat e provës së gomave dhe disqeve (ISO 4210-7:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 8: Metodat e provës të sistemit te pedalimit dhe drejtimit (ISO 4210-8:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 9: Metodat e provës së shalës dhe ndenjëses (ISO 4210-9:2023)
277 gjetur, faqja1 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1