Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-08-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive te prodhimit dhe tëfinicionit të letrës -Pjesa 2 : Tamburët
English
Withdrawn 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive të prodhimit dhe të finicionit të letrës - Pjesa 2: Tamburët
English
Published 
2020-08-17 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave për prodhimin dhe finicionin e letrës - Pastrues druri
English
Withdrawn 
2009-10-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2020-08-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të prodhimit dhe finicionit të letrës - Pjesa 4: Pulpat dhe pajisjet e tjera ndihmëse
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruktimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës -Pjesa 5 : Fletë formuesit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesa sigurie për projektimin dhe konstruktimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 5: Fletë formuesit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
English
Published 
2020-08-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinave të përgatitjes dhe finicionit të letrës - Pjesa 7: Govatat
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
English
Published 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Makineri për regjien e lëkurës -Makineri në plane të levizshme -Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
20 
23 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Parandalimi i vënies së papritur në punë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Ngjitja -Flukset për ngiitje -Klasifikimi dhe kushtet e lëvrimit teknik
English
Withdrawn 
2010-09-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi i 5% -shit te vlerave karakteristike dhe i vlerave karakteristike mesatare
English
Published 
2013-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Furça pastrimi me motor -Pjesa 2 : Kërkesa për sigurinë
English
Published 
2015-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Thasë për transportin e produkteve ndihmëse ushqimore - Rekomandimet mbi zgjedhjen e tipit të thesit dhe shtresën mbështjellëse sipas produktit që do të paketohe.
English
Withdrawn 
2017-10-06 
130 
55 € 
PDF
Blej
Flanxhat dhe bashkueset e tyre - Flanxhat rrethore për tubat, valvolat, rakorderitë, dhe elementët ndihmës, emërtuar PN - Pjesa 1: Flanxha çeliku
English
Published 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sigura e makinerisë -Vlerësimi I shkarkimeve të substancave të rrezikshme në ajër -Pjesa 1 : Zgjedhja e metodave të provës
English
Published 
2009-08-28 
16 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme në ajër - Pjesa 11: Indeksi i dekontaminimit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
14 
18 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikëshme në ajër -Pjesa 11 : Indexi i dekontaminimit
1440 gjetur, faqja5 nga72 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5