Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shirita të ngushtë prej çeliku të laminuara në të ftohtë -Tolerancat në përmasat dhe formën
English
Published 
2017-07-28 
15 
20 € 
PDF
Blej
Shirita të ngushtë prej çeliku të laminuara në të ftohtë -Tolerancat në përmasat dhe formën
English
Withdrawn 
2014-05-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Derdhjet prej çeliku për përdorime në presion
English
Published 
2013-09-13 
13 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze të telave prej çeliku -Pjesa 3 : Veshjet e aluminit
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze te telave prej çeliku -Pjesa 4 : Veshjet e kalljit
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze të telave prej çeliku -Pjesa 5 : Veshjet e nikelit
English
Published 
2013-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Telat dhe produktet e telëzuara prej çeliku -Veshjet metalike jo -feroze te telave prej çeliku -Pjesa 6 : Veshjet e baktit, të bronzit ose të tunxhit
English
Withdrawn 
2014-05-14 
127 
55 € 
PDF
Blej
Rakorde pёr tuba tё salduara buzё mё buzё -Pjesa 2 : Çeliqe tё pa lidhur dhe çeliqe ferrikё tё lidhur me kёrkesa specifike pёr inspektimin
English
Published 
2014-05-14 
99 
48 € 
PDF
Blej
Rakorde pёr tuba tё salduara buzё mё buzё -Pjesa 4 : Çeliqe inoksidabёl austenitikё tё pёrpunuar me presion dhe çeliqe inoksidabёl austenitikё -ferrikё (duplex) me kёrkesa specifike pёr inspektimin
English
Published 
2011-05-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të palidhur të përshtatëshëm për saldim dhe filetim – Kushtet teknike të livrimit
English
Published 
2012-09-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku, rakorderitë dhe seksionet strukturore bosh -Simbolet dhe përku fizimet e termave për përdorim në standardet e produkteve
English
Withdrawn 
2014-05-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Shufrat prej çeliku të saldueshëm të laminuara në të nxehtë për përdorim në presione me cilësi të specifikuara për temperatura të larta
English
Published 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit - Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit - Pjesa 1: Klasifikimi - Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa për sigurinë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit -Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit -Pjesa 1 : Klasifikimi -Kërkesa të përgjithëshme dhe kërkesa për sigurinë
English
Published 
2009-08-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit - Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit - Pjesa 2: Verifikimi i kërkesave të përgjithshme dhe i kërkesave të sigurisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit -Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit -Pjesa 2 : Verifikimi i kërkesave të përgjithëshme dhe i kërkesave te sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Testimi i makinerive të levizshme meqëllim përcaktimin e vlrës së vibracionit të emetuar përcaktimin e vlerës së vibracionit të emetuar
English
Withdrawn 
2013-09-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa të sigurisë për projektimin dhe konstruksionin e makinerive të prodhimit dhe të finicionit të letrës -Pjesa 1 : Kërkesa të përbashkëta
English
Withdrawn 
2009-10-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
1440 gjetur, faqja4 nga72 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4