Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 1: Terma dhe përcaktime
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performanca fizike e njeriut - Pjesa 2: Mirëmbëjtja manuale e makinerisë dhe e pjesëve përbërëse të makinerisë
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 3: Limitet e forcës së rekomanduar për punën e makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performancat fizike njerëzore -Pjesa 3 : Limitet e forcës së rekomanduar për punën makinerisë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 4 : vlerësimi i qendrimeve gjatë punës dhe lëvizjeve përkundrejt makinerisë
English
Withdrawn 
2010-09-13 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Performanca fizike e njeriut -Pjesa 5 : Vlerësimi i rrezikut për përdorimin e përsëritur në frekuencë të lartë
English
Published 
2011-05-30 
75 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Performanca fizike e njeriut Pjesa 5 : Vlerësimi I rrezikut për perdorimin e përseritur në frekuencë të lartë
English
Published 
2023-07-13 
91 
48 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të zakonshme për makineri dhe impiantet e përpunimit
English
Published 
2023-07-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për makineritë ushqyese dhe pajisjet e trajtimit të vazhdueshëm
English
Published 
2023-07-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për makineritë thyerëse dhe bluarëse
English
Published 
2023-07-13 
39 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për makineritë sitëse
English
Published 
2023-07-13 
41 
34 € 
PDF
Blej
Makineri për përpunimin mekanik të mineraleve dhe materialeve të ngurta të ngjashme - Siguria - Pjesa 5: Kërkesa të veçanta për për makineritë e pastrimit, riciklimit, renditjes dhe trajtimit të llumrave
English
Withdrawn 
2012-09-27 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sgurie për projektimin dhe të printimit dhe të kthimit të letrës -Pjesa1 : Kërkesa të përgjishme
English
Withdrawn 
2012-09-27 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 2: Makina printimi dhe llakimi duke përfshirë dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2009-08-28 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sigurie per projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës -Pjesa 2 : Makina printimi llakimi duke përfshir dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të printimit dhe të shndërrimit të letrës - Pjesa 3: Makinerite prerëse
English
Withdrawn 
2009-10-28 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise -Kerkesa sigurie per projektimin dhe ndertimin e makinave te printimit dhe te transformimit te letres Pjesa 5 : Makinat per prodhimin e kartonit te valezuar dhe makinat per kthimin e kartonit te sheshte dhe kartonit te valezuar
English
Published 
2013-09-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 4 : Saldimi me hark i aluminit dhe i lidhjeve të aluminit
English
Withdrawn 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
1440 gjetur, faqja3 nga72 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3