Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Ambalazhimi - Lehtësia e hapjes - Kriteri dhe metodat e provës për vlerësimin e konsumimit të ambalazhimit.
English
Withdrawn 
2013-09-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe automjete zjarrfikëse -Simbolet për kontrollet operatore dhe tregime të tjera
English
Withdrawn 
2015-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e kontrollit për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 5: Karakteristika të veçanta - Vlerat në vendpërdorim të pasqyrimit të tingullit dhe izolimit të tingullit të bartur në ajër.
English
Published 
2013-09-13 
161 
61 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 11 : Interpretimet në lidhje me serinë e standardeve EN 81
English
Published 
2013-09-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e pasagjerëve dhe mallrave -Pjesa 76 : Zhvendosja e personave me aftësi të kufizuar duke përdorur ashensorë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Ashensorët ekzistues -Pjesa 82 : Përmirësimi i mundësisë së hyrjes në ashensorët ekzistues për persona duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara
English
Withdrawn 
2011-05-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 17 : Motorèt me induksion me kafaz kur ushqehen nga konvertuesit Udhèzim aplikimi
English
Withdrawn 
2011-05-30 
77 
45 € 
PDF
Blej
Makinat elektrike rrotulluese Pjesa 25 : Udhëzues për projektimin dhe performancën e motorëve me rrymë alternative të projektuara për furnizimin me invertitor
English
Withdrawn 
2011-05-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerise Pajisjet mbrojtese elektro sensitive Pjesa 2 : Kërkesat e veçanta për pajisjet që perdorin mjete mbrojtese aktive opto elektronike (AOPD)
English
Published 
2011-05-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Makinat e elktrike rrotulluese Pjesa 16 -2 : Sistemet e eksitimit për makineritë sinkrone Modelet për studimet e sistemeve të fuqisë
English
Withdrawn 
2011-05-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 18 -32 : Vlersimi funksional i sistemeve të izolimit -Procedurat e provës për pështjellat e paraformuara Vlersimi elektrik i sistemeve të izolimit të përdorura në makina deri dhe duke përfshirë 50 MVA dhe 15 kV
English
Published 
2011-05-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbajtëse furçash për grupin R të unazave rrëshqitëse Tipi RA
English
Withdrawn 
2011-05-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 18 -34 : Vlerësimi funksional i sistemeve të izolimit Proçedurat e proves për mbështjellat me tel Vlerësimi i qëndrueshmërisë termomekanike të sistemeve të izolimit
English
Published 
2011-05-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Makinat rrotulluese elektrike Pjesa 20 -1 : Motorët e kontrollit Motorët
English
Withdrawn 
2011-05-30 
74 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Pajisjet mbrojtëse të ndjeshme ndaj elektricitetit Pjesa 3 : Kërkesa të veçanta për pajisjet që përdorin dispozitivë mbrojtës aktivë optiko elektronik të ndjeshme ndaj reflektimeve difuzive (AOPDDR)
English
Withdrawn 
2011-05-30 
107 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë Përdorimi i pajisjes mbrojtëse për zbulimin e pranisë së personave
English
Withdrawn 
2014-05-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion 2 : Çeliqe te palidhura dhe çeliqe te lidhur me veti te specifikuara per temperature te larte
English
Withdrawn 
2014-05-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 3 : Çeliqe të saldueshem me strukture te imet të normalizuar
English
Withdrawn 
2014-05-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 4 : Çeliqe me lidhje nikeli me veti te specifikuara per temperature te larte
English
Withdrawn 
2014-05-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte llamarine çeliku për përdorime në presion -Pjesa 6 : Kërkesa të përgjithshme
1440 gjetur, faqja2 nga72 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2