Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në temperaturë dhe lagështi të lartë.
English
Published 
2015-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në grisje me anë të metodës me lavjerrës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës çmbështjellëse në shpejtësi të lartë.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës ndaj flakës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e zgjatjes së përmasës nën një ngarkesë statike.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Përcaktimi i joneve korrozive të tretshëm në ujë.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e rezistencës në përplasje.
English
Withdrawn 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës shpërthyese.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës lidhëse të shiritave të ngjitur termikisht gjatë trajtimi.
English
Published 
2015-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e forcës lidhëse të shiritave të ngjitur termikisht pas trajtimi.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Matja e gjatësisë së një rrotulle të shiritit ngjtës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shirita vetëngjitës - Shtrimi i shiritave ngjitës.
English
Published 
2015-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Shiritat vetëngjitës - Depërtimi i tretësit në shiritat ngjtës maskues.
English
Withdrawn 
2009-08-28 
60 
38 € 
PDF
Blej
Makinerite e perpunimit te ushqimit -Mullinjte bluares -Kerkesat per sigurine dhe higjenen
English
Withdrawn 
2009-08-28 
54 
38 € 
PDF
Blej
Makinerite e perpunimit te ushqimit -Dhomat e ndermjetme te prehjes -Kerkesa per sigurine dhe higjienen
1453 gjetur, faqja8 nga73 Shtyp rezultatin e kërkimit      
8